Roxana Mînzatu, unul dintre cei mai activi parlamentari ai României

0
1.866 vizualizari
views

Deputatul Roxana Mînzatu este printre cei mai activi parlamentari ai României, aceasta având o bogată activitate cu nu mai puțin de 8 proiecte de lege inițiate în ultimele 6 luni. Figură marcantă a femeilor Partidului Social Democrat, Roxana Mînzatu a prezentat raportul de activitate pe 6 luni și nu mică ne-a fost mirarea să constatăm că deputatul are cu ce se mândri.

 1. Opt proiecte de lege inițiate
 2. Șapte întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului
 3. Patru declarații politice susținute în Camera Deputaților
 4. Douăsprezece luări de cuvânt în plenul Camerei Deputaților
 5. Întâlniri cu cetățenii și dezbateri organizate ca deputat, participarea la evenimente ale comunității

Dacă aveți suficient timp la dispoziție, vă spunem că merită să citiți tot raportul de activitate al Roxanei Mînzatu, deși, paradoxal, cei care în general critică activitatea parlamentarilor sunt cei care nu vor citi niciodată ce au aceștia de spus.

”Ca deputat PSD de Brașov îmi desfășor activitatea:

 • în cadrul grupului parlamentar PSD (al cărui lider a fost deputatul PSD Buzău, dl Marcel Ciolacu)
 • în cadrul a două comisii permanente:
 1. Comisia pentru industrii și servicii al cărei președinte este deputatul Iulian Iancu (Avizele și rapoartele votate în 2017 de comisie pot fi văzute aici: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_com2015.lista?idc=3&an=2017

  și

 1. Comisia pentru Afaceri Europene al cărei președinte este deputatul Victor Ponta (Avizele și rapoartele votate în 2017 de comisie pot fi văzute aici: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_com2015.lista?idc=33&an=2017

 

Activitatea legislativă a grupului PSD în Parlament s-a structurat în bună parte din timp pe prioritățile legislative cuprinse în programul de guvernare PSD-ALDE. Legea de eliminare a celor 102 taxe, Legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, legea Start Up Nation, legea de creștere a stimulentelor pentru ucenici și stagiari sunt câteva exemple.

Țin audiențele cu cetățenii momentan doar în municipiul Brașov, sâmbăta, cu programare sau nu 🙂, în biroul de la sediul PSD din Piața Sfatului (adresa este George Barițiu nr. 1). Contorul din Google drive îmi arată că am avut 58 de discuții de acest fel.

Câteva audiențe au impus demersuri formale: Una din audiențe s-a încheiat cu o interpelare a ministrului Muncii pe tema sumei prea mari plătite pentru întreținerea unui vârstnic la cămin. Răspuns? Suma se stabilește și după o anchetă socială personalizată a situației familiei. O altă audiență (lipsa electrificării în zona unde petentul își construiește o casă) s-a finalizat cu corespondența cu Primăria Săcele. Răspuns? Vecinii trebuie să cedeze teren pentru străzi și realizarea electrificării.

Subiecte pe care am avut o implicare personală mai apăsată ca deputat:

 • conturarea și promovarea programului de finanțare pentru noi afaceri în România – Start Up Nation România. Am sprijinit demersurile realizate de Ministerul pentru Antreprenoriat, ale ministrului Alexandru Petrescu și Ilan Laufer.
 • plata personalului contractual care derulează proiecte finanțate cu fonduri nerambursabile (amendament admis, după ce l-am susținut în plen, la legea de aprobare a OUG 80/2016, amendament respins la legea salarizării unitare…)
 • sprijin guvernamental pentru infrastructura zonei Bran-Moieciu-Fundata
 • educația pentru sănătate – materie obligatorie în școli

 

8 Proiecte de lege inițiate

Despre: Fonduri pentru premierea elevilor olimpici

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale

Consiliile județene pot aloca fonduri pentru premierea elevilor care au rezultate deosbite la olimpiade, concursuri școlare, obțin premii și distincții. De asemenea, autoritățile pot acorda stimulente cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea copiilor premianți. Premiile / stimulentele se vor acorda conform unui regulament adoptat de autoritatea publică.

Stadiu: Senat – în dezbaterea comisiilor permanente

https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L77&an_cls=2017

 

Despre: Salarizarea personalului public

Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Temă: stabilirea unui sistem unitar și echitabil a salarizării personalului plătit din fonduri publice

Stadiu: A devenit legea nr. 153/2017 (http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?nr=153&an=2017 )

Despre: Șoferii trebuie să aibă noțiuni de acordare a primului ajutor în trafic

Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Temă: În vederea obținerii permisului de conducere candidații au obligația de a efectua un curs de prim ajutor în trafic, în cadrul pregătirii lor teoretice și practice.

Stadiu: Senat – nu a intrat încă în dezbaterea comisiilor permanente

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16259

 

Despre: Finanțarea adcvată a Institutului Cantacuzino pentru producția de vaccinuri în România

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie „Cantacuzino ” în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii.

Temă: Institutul este de importanță strategică pentru siguranța epidemiologică a României, activitatea sa este de interes economic general, finanțarea de la Ministerul Sănătății pentru aducerea la parametrii funcționali a capacităților de producere a vaccinurilor

Stadiu: Senat – nu a intrat încă în dezbaterea comisiilor permanente

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16380

Despre: Măsuri pentru protejarea victimelor violenței domestice

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Temă: emiterea ordinului de restricție de urgență, răspunderea penală și împăcarea părților

Stadiu: inițiativa urmează a fi înregistrată

Despre: Descurajarea falsificării și contrafacerii

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal (inclusiv privind falsificarea şi contrafacerea)

Temă: înăsprirea pedepselor pentru fals și contrafacere

Stadiu: Senat – în dezbaterea comisiilor permanente

https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L124&an_cls=2017

 

Despre: Derularea în bune condiții a activității Jandarmeriei Române

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Temă: adaptarea legislației la noile cerințe din activitatea Jandarmeriei Române, cu prevederi referitoare la organizare, atribuțiim competențe.

Stadiu: Camera Deputaților – în dezbaterea comisiilor permanente

 

Despre: Obținerea terenului pentru construirea unui nou spital public în Brașov

Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al Municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie “Construire Spital Clinic de Urgenţă” în Municipiul Braşov

Temă: transferul a 11,45 ha de teren (tarla 151, parcela 1154) de la Statul Român la Municipiul Brașov pentru construirea unui nou spital public, clinic, de urgență de către primăria Brașov.

Stadiu: Senat (prima cameră sesizată) – Înregistrată, trimisă pentru punct de vedere la guvern, Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social

https://www.senat.ro/Legis/lista.aspx?nr_cls=b245&an_cls=2017

Verificare informații inițiative legislative pe site-ul Camerei Deputaților:

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=178&cam=2&leg=2016&pag=2&idl=1&prn=0&par

Verificare informații inițiative legislative pe site-ul Senatului:

https://www.senat.ro/Legis/lista.aspx?nr_cls=b245&an_cls=201

7 întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului

Întrebarea nr. 289A/07-03-2017 adresată Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Alexandru Petrescu

Tema întrebării: Includerea cheltuielilor salariale ca și cheltuieli eligibile în cadrul programului „Start-up Nation – România”

Răspunsul primit – efectul întrebării: Salariile angajaților au devenit cheltuieli eligibile în cadrul programului, chiar pentru toată durata implementării proiectului de investiție.

De ce am adresat întrebarea: Din experiența mea cu programele de finanțare nerambursabilă pentru antreprenorii debutanți dar și din discuțiile cu cei interesați de programul Start Up Nation, inclusiv în timpul campaniei electorale, a reieșit că salarizarea în primele luni de activitate reprezenta o problemă reală. În varianta inițială a OUG 10/2017 salariile nu erau o cheltuială eligibilă și de aceea am adresat această întrebare Ministerului responsabil.

 

Întrebarea nr. 322A/13-03-2017 adresată Ministrului delegat al Fondurilor Europene, Rovana Plumb

Tema întrebării: Deschiderea centrelor județene de informare privind fondurile nerambursabile.

Răspunsul primit – efectul întrebării: Centrul Național de Informare, localizat în București, va fi operațional în trimestrul II 2017, rețeaua centrelor teritoriale va fi inițial regional și abia apoi județeană. Până în prezent centrele nu au devenit funcționale.

De ce am adresat întrebarea: Este o nevoie veche a României. Este un angajament asumat prin Acordul de parteneriat. Este o problemă pe care mi-au semnalat-o cetățenii în discuții, tocmai pentru că abordăm subiectul informațiilor de bază despre surse de finanțare nerambursabilă pe care nu le pot găsi în mod explicat și agregat decât la un consultant privat.

 

Interpelarea nr. 205B/04-04-2017 adresată Vicepremierului și Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, Sevil Shhaideh

Tema interpelării: Stadiul acordării în 2017 a fondurilor aprobate pentru UAT în cadrul programului ”Realizarea Sistemului Informațional specific domeniului imobiliar-edilitar și băncilor de date urbane la nivel național” inițiat prin HG 521/1997

Răspunsul primit – efectul întrebării: Programul este în curs de revizuire. Programul va fi relansat dupa modificarea HG 521/1997 prin care se vor stabili cu exactitate lucrările eligibile, se va stabili caracterul multi-anual al finanțării și se va realiza o rectificare bugetară pentru a acoperi toate solicitările transmise de către consiliile județene din țară. Răspunsul furnizează un set de explicații și lămuriri utile și un anume orizont de așteptare în timp pentru relansarea programului.

De ce am adresat întrebarea: Ca urmare a discuțiilor cu reprezentanții microregiunii Bran-Moieciu-Fundata și cu primarii celor trei unități administrativ-teritoriale, zonă turistică de prim rang a României, care are nevoie urgentă de o bază de date pe care să își realizeze amenajarea teritoriului și planificarea viitoarelor dezvoltări urbanistice.

 

Întrebarea nr.708A/26-04-2017 adresată Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale, Lia Olguţa Vasilescu

Tema întrebării: Acordarea de facilități angajatorilor care se implică în sistemul de învățământ profesional dual, inclusiv alocarea de sume din fonduri europene.

Răspunsul primit – efectul întrebării: Răspunsul primit, din păcate, nu s-a referit la sprijinirea învățământului professional dual ci la o altă formă de a stimula angajatorii în calificarea tinerilor absolvenți, ucenicia și stagiatura. La inițiativa Guvernului, Parlamentul a adoptat un proiect de lege prin care crește semnificativ subvențiile acordate angajatorilor care angajează ucenici (250 euro/lunar/ucenic) și stagiari (300 euro/lunar/stagiar).

De ce am adresat întrebarea: În cadrul dezbaterii care am organizat-o la Brașov, în 20 aprilie 2017, împreună cu Camera de Comerț și Industrie Brașov pe tema proiectului de lege care crește stimulentele pentru angajatorii care apelează la ucenici și stagiari și îi califică la locul de muncă, mi s-a semnalat că mult mai eficient și atractiv pentru angajatori s-a dovedit a fi învățământul dual. Acesta și-a dovedit eficacitatea la Brașov unde absolvenții Școlii Profesionale Germane Kronstadt sunt angajați în proporție de 95% la agenții economici unde au parcus pregătirea practică. Mi s-a semnalat că această formă de învățământ trebuie încurajată în România, inclusiv prin construirea de internate pentru elevi sau prin creșterea alocării statului pentru bursa elevilor (momentan statul oferă 200 lei/lună pentru fiecare elev pe durata practicii iar angajatorul completează și el bursa cu o sumă echivalentă de 200 lei).

 

Întrebarea nr.799A/09-05-2017 adresată Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale, Lia Olguţa Vasilescu

Tema întrebării: re-introducerea în lege a unei grile a veniturilor aparținătorilor unui vârstnic care să determine cât se va plăti pentru întreținerea acelui vârstnic într-un cămin.

Răspunsul primit – efectul întrebării: Ministerul a clarificat că se face o anchetă socială personalizată pentru a determina situația susținătorilor vârstnicului și posibilitatea de a achita întreținerea vârstnicului în cămin.

De ce am adresat întrebarea: Am primit în audiență un cetățean al municipiului Brașov care mi-a semnalat că a crescut foarte mult suma lunară pe care o plătesc pentru un vârstnicul aflat în căminul pentru vârstnici, Brașov. Situația a fost cauzată de prevederea unei hotărâri de guvern care a stabilit că dacă aparținătorii au un venit mai mare de 782 lei net/persoană achită integral diferența dintre costul total al îngrijirii și veniturile proprii/pensia vârstnicului respective.

 

Interpelarea nr.347B/16-05-2017 adresată Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Alexandru Petrescu, Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale, Lia Olguţa Vasilescu, Ministrului Finanțelor Publice, Viorelor Ștefan

Tema întrebării: Măsuri urgente pentru succesul programului Start-up Nation România – Salarizarea corespunzătoare a angajaților existenți ai Oficiilor Teritoriale pentru IMM și Cooperație având în vedere salariile scăzute ale acestora, numărul mic de angajați rămași în sistem și în vederea preluării de sarcini suplimentare, cum ar fi evaluarea planurilor de afaceri Start Up Nation, contractarea și monitorizarea implementării și post-implementare a proiectelor aprobate.

Răspunsul primit – efectul întrebării: Mărirea cu 20% a salariilor prin legea de aprobare a OUG 2/2017.

 

Interpelarea nr. 520B/13-06-2017 adresată Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Alexandru Petrescu

Tema întrebării: punerea în aplicare a angajamentului din programul de guvernare – un incubator de afaceri funcțional în fiecare judeţ.

Răspunsul primit – efectul întrebării: Nu am primit încă un răspunsul.

Verifică informațiile despre întrebări, interpelări și răspunsuri primite direct pe site-ul Camerei Deputaților:

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=178&cam=2&leg=2016&pag=3&idl=1&prn=0&par

4 Patru declarații politice

14 Martie 2017: La muncă egală, plată trebuie să fie egală!

11 Aprilie 2017: Investiţie Teritorială Integrată în microregiunea Bran-Moieciu-Fundata: carte de vizită a României şi a Europei

9 Mai 2017: Să sprijinim cel mai funcţional Parteneriat public-privat – învăţământul profesional dual

13 iunie 2017: Ora de educație pentru sănătate în școală

 

Vezi declarațiile politice pe siteul Camerei Deputaților:

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno2015.lista?idv=6467&leg=2016&topic1=1

12 luări de cuvânt în plenul Camerei Deputaților

 

În 21 decembrie 2016 am depus jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor.

În 21 februarie 2017 am susținut în plenul Camerei Deputaților raportul Comisiei pentru Industrii și Servicii cu privire la proiectul de Lege pentru completarea art. 32 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006. Propunerea care viza interzicerea debranşării de la reţelele de distribuţie a apei a utilizatorilor care achită contravaloarea serviciilor furnizate prestate, a fost respinsă.

În 7 martie 2017 am susținut reînființarea Institutului Național pentru Administrație Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie (Am susţinut în calitate de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Achiziţii Publice că e important să oprim cursurile de buzunar, cursurile de câteva zile, realizate de diverse societăţi comerciale, organizaţii mai mult sau mai puţin pregătite să formeze funcţionari într-un domeniu atât de sensibil, am susţinut profesionalizarea funcţionarilor în ceea ce înseamnă achiziţii publice, profesionalizarea curriculei şi atunci, Institutul Naţional de Administraţie, reînfiinţat, este cu adevărat un cadru şi locul în care să fixăm programe de formare profesională de calitate, pentru a forma funcţionari publici în zona de achiziţii publice, capabili să facă faţă în momentul în care se pun faţă în faţă cu avocaţi şi jurişti ai unor case de avocatură renumite care vin şi contestă licitaţii şi care vin, cu siguranţă, cu pregătire superioară)

 

În 14 martie 2017 am susținut în plenul Camerei Deputaților declarația politică „La muncă egală, plata trebuie să fie egală!” prin care am atenționat că trebuie să permitem personalului contractual din instituțiile publice să poată fi plătit în implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile la exact acel tarif orar prevăzut în ghidul programului de finanțare, la fel ca angajații entităților private care fac aceiași activitate în proiecte.

În 4 aprilie 2017 am susținut în plen amendamentul meu la proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016. Ca urmare a intervenției, deputații au votat pentru adoptarea amendamentului meu prin care personalul contractual să poată fi salarizat (din fonduri nerambursabile) în implementarea proiectelor la nivelul tarifului orar stabilit de autoritatea de management prin ghidul fiecărui program de finanțare (și nu la nivelul salariului de încadrare din instituția publică respectivă).

 

În 11 aprilie 2017 am susținut declaraţia politică intitulată „Investiţie Teritorială Integrată în microregiunea Bran-Moieciu-Fundata: carte de vizită a României şi a Europei”. Am susținut că trebuie să tratăm cu atenție această zonă în care sosesc anual 1 milion de turiști români și străini, inclusiv datorită brandului mondial Dracula. Am susținut că zona Bran-Moieciu-Fundata are nevoie de un plan de dezvoltare integrat și de fonduri pentru realizarea efectivă a acestui plan. Așa încât am arătat că singurul instrument prin care putem realiza aceasta este aplicarea instrumentului european ITI – Investiție Teritorială Integrată și alocarea de fonduri dedicate pentru dezvoltarea proiectelor prioritare ale acestei zone.

 

Tot în 11 aprilie 2017 am luat cuvântul în dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene (Şi în domeniul gestionării fondurilor nerambursabile trebuie să aplicăm un principiu, „o turmă şi un singur păstor”. Cu cât sistemul de alocare şi gestionare a fondurilor europene funcţionează într-un cadru unitar şi într-o coordonare unitară, cu atât pentru beneficiari viaţa este mai uşoară, pentru cei care implementează proiecte, iar comunicarea cu instituţiile care finanţează este mai bună.)

 

În 24 aprilie 2017 am susținut în plenul Camerei Deputaților punctul de vedere al grupului parlamentar PSD cu privire la necesitatea adoptării proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii. Am afirmat că ”Start-up Nation-România” face parte din Programul de guvernare cu care PSD a câştigat votul din 11 decembrie. Este un program prin care, într-adevăr, statul român înţelege să sprijine cetăţenii cu spirit antreprenorial, pe tineri în mod special, cu o finanţare fără precedent pentru România. Programul creat prin această lege are un buget suficient pentru a finanța în 2017 un număr de 10 000 de firme nou create cu un grant maxim de 44 000 Euro/ afacere nou creată. Start-Up Nation va putea fi accesat anual până în 2020.

 

În 9 mai 2017 am susținut în plenul Camerei Deputaților declaraţia politică prin care am transmis mesajul că trebuie, ca stat, să sprijinim cel mai funcţional ”Parteneriat public-privat” din România – învăţământul profesional dual.

 

În 15 mai 2017 am luat cuvântul în plenul Camerei Deputaților la dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Investiţia în Tinerii Europei. Am arătat măsurile legislative luate de România pentru tineri – Programul de finanțare pentru 10 000 start-up-uri anual intitulat Start Up Nation România și adoptarea de către Parlament a legislației privind învățământul profesional dual.

 

În 22 mai 2017 am luat cuvântul în plenul Camerei Deputaților la dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii – Accelerarea inovării în domeniul energiei curate. Am afirmat că în România, există o parte din resursele necesare încurajării acestui domeniu, însă mai este mult de făcut. Am făcut referire la fondurile disponibile prin Programul Operaţional Competitivitate, finanţat din fonduri europene, care alocă un miliard de euro pentru dezvoltarea cercetării și a inovării, încurajarea atragerii de specialişti cu înaltă calificare, parteneriate pentru inovare între mediul privat şi universităţi.

Am arătat că în România sectoare vizate de Comunicare precum energie, bioeconomie au fost identificate ca fiind prioritare în Strategia naţională de cercetare a României pentru următorii ani, aşa încât inclusiv finanţarea europeană se alocă cu prioritate acestor domenii.

Am arătat că și instrumente financiare tip garanții și creditare rambursabilă se vor adresa curând şi companiilor româneşti inovatoare. Astfel, Programul Operaţional Iniţiativa pentru IMM-uri alocă 546 de milioane de euro – din fonduri europene, din Programul Orizont 2020, dar şi din bani de la Banca Europeană pentru Investiţii – pentru a capitaliza, pentru a sprijini băncile să crediteze în condiţii cât mai facile start-up-urile, IMM-urile inovative.)

 

În 13 iunie 2016 am susținut în plenul Camerei Deputaților declaraţia politică despre ora de educaţie pentru sănătate, în şcoală. Am semnalat că 94% dintre copiii din România, dintre elevii români, în prezent, nu urmează această materie care este acum opţională, educaţia pentru sănătate. Aceasta în ciuda faptului că probleme precum obezitatea, sarcini la adolescente, consumul de alcool, de substanţe toxice, de droguri sunt probleme reale pe care le constată medicii, pe care le constată părinţii la copiii lor. Sunt probleme care, practic, au făcut comunitatea părinţilor din judeţul Braşov, de unde provin, să mă roage să propun o iniţiativă legislativă prin care să fac ca ora de educaţie pentru sănătate să devină materie obligatorie în şcoli.

Întâlniri cu cetățenii și dezbateri organizate ca deputat, participarea la evenimente ale comunității

 

19.01.2017, București: Infrastructura gestionării gunoaielor din județ

Am fost alături de primarii din județul Brașov la sediul Ministerului Dezvoltării și Fondurilor Europene unde am fost convocați pe tema amenzilor pe care primăriile din județ le au de plătit ca urmare a infringementului/ nerespectării obligației de a închide / ecologiza gropile de gunoi neconforme din Săcele, Victoria, Făgăraș, Rășnov și Codlea. Au participat la discuții și reprezentanții Ministerul Mediului. Au participat primarii localităților Săcele, Făgăraș, Rupea și reprezentanții primăriilor Râșnov și Codlea.

 

21.01.2017, Brașov: Dialog permanent parlamentari – consiliul județean – primării

Întâlnirea a fost inițiată de Consiliul Județean Brașov pentru a discuta cu parlamentarii brașoveni despre prioritățile județului. O a doua întâlnire similară a fost organizată în luna martie 2017 de prefectul județului Brașov.

 

11.02.2017, Zărnești: Informare cetățeni

La invitația primarului orașului Zărnești am vorbit locuitorilor orașului despre Oportunităţile de finanţare nerambursabilă pentru fermieri şi întreprinzători din orasul Zarnesti. Alături de mine au fost reprezentanții Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și cei ai Direcției Județene pentru Agricultură Brașov.

 

24.02.2017, Bran

Am facilitat o întâlnire de lucru la Bran între primarii comunelor Bran, Moieciu, Fundata și Asociația Clusterelor din România pe tema prezentării Asociației, valorificarea biomasei în încălzirea localității, turism, promovare produse agroalimentare locale.

 

26.02.2017, Zărnești

Am fost alături de copiii din orașul Zărnești la un spectacol dedicat Mărțisorului inițiat de consilierul local PSD, Ioana Baiu. Am transmis publicului că primăria orașului trebuie să încurajeze și să sprijine activitatea ansamblurilor folclorice din zonă.

 

03.03.2017, București

La invitatia Asociatiei Clusterelor din Romania am participat la intalnirea gazduita de europarlamentarul Renate Weber pe tema clusterelor nonindustriale. Lucrul în cluster este un model care poate asigura un bun impuls sectorului economic balnear, așa cum s-a concluzionat.

 

17.03.2017, Brașov

Am fost alături de primarul comunei Vama Buzăului care și-a prezentat oferta turistică în cadrul Târgului de Turism ce a avut loc la Brașov Business Park. Ca destinație de ecoturism ce include și rezervația unică de zimbri, Vama Buzăului este o localitate pe care o voi sprijini constant.

 

19.03.2017, Brașov

Am răspuns invitației Federației Asociatiilor de Proprietari pe tema propunerilor acesteia de a îmbunătăți legea 230/2007 a asociatiilor de proprietari.

 

23.03.2017, Brașov

La inițiativa colegului meu, deputatul PSD Mihai Mohaci, am organizat la Brașov o ședință a Comisiei pentru Industrii si Servicii a Camerei Deputatilor. Şedinta a avut loc la sediul Primăriei Braşov și a vizat modificarea Legii energiei termice

 

20.04.2017, Brașov

Am organizat, împreună cu Camera de Comert şi Industrie Brașov o dezbatere pe tema proiectului de lege prin care creştem sumele acordate angajatorilor care investesc în forţa de muncă tânără. Este vorba despre creșterea subvenției lunare pentru ucenicul angajat la 250 euro (timp de 36 luni, cât durează contractul de ucenicie) și creșterea subvenției lunare pentru stagiarul angajat la 300 euro (timp de 6 luni, cât durează contractul de stagiatură). Proiectul de lege a fost între timp adoptat de Parlament.

 

29.04.2017, Bran

La invitația domnului Inspector General Ion Negrilă am adresat un mesaj în deschiderea concursului naţional şcolar de istoria şi traditiile rromilor.

 

06.05.2017, Brașov

Am adresat un mesaj participanților în deschiderea Târgul Liceelor și Școlilor Profesionale din județul Brașov. Am asistat și la lansarea Cool Academy – școală profesională în domeniul ospitalității ce va fi oferită în cadrul colegiului tehnic Maria Baiulescu în parteneriat cu marii angajatori din turismul brașovean.

 

Mai 2017: Am susținut Campania de informare a cetățenilor despre programul de finanțare Start Up Nation România, cu întâlniri de informare ce s-au derulat astfel:

11.05.2017, Moieciu

12.05.2017, Brașov (Colegiul Național Unirea)

17.05.2017, Râșnov

18.05.2017, Vama Buzăului

18.05.2017, Brașov (Club Soroptimist)

27.05.2017, Brașov (Aula Universității Transilvania din Brașov)

09.06.2017, Codlea

 

19.05.2017, Brașov

În cadrul evenimentului organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri Pro Invest, având ca invitat pe ministrul turismului, Mircea Dobre, ministrul tineretului și sportului, Marius Dunca dar și operatorii economici din aria turismului din județul Brașov am transmis mesajul că avem nevoie să susținem cu finanțare guvernamentală infrastructura zonei Bran-Moieciu Fundata. De urmărit: Apariția Masterplanului investițiilor în infrastructura turistică care va fi adoptat ca hotărâre a guvernului.

 

25.05.2017, Zărnești

Am omagiat memoria eroilor neamului în cadrul ceremoniilor militare şi religioase organizate de primăria orașului Zărnești.

 

25.05.2017, Brașov

Am premiat câteva companii brașovene performante la Gala Excelenţei în Afaceri organizată an de an de către Camera de Comerț și Industrie Brașov.

 

26.05.2017, Poiana Brașov

 

Am asistat la câteva din dezbaterile conferinței Meat & Milk (ce reunește producătorii români de carne și lapte dar și autoritățile competente în domeniu) împreună cu europarlamentarii Viorica Dăncilă și Maria Grapini Meat & Milk. Una din teme a fost programul de susținere a producției de tomate în spațiile protejate și nevoia ca în zonele mai reci, cum este Brașov, să se susțină și cheltuielile cu încălzirea serelor, care sunt mai mari decât în zonele de câmpie.

 

27.05.2017, Brașov

Am organizat dezbaterea ”Educația pentru Sănătate în școală” la care a fost prezent și Ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca. Părinții brașoveni, în special Asociația Happy Moms, au cerut să mă implic în adoptarea de măsuri pentru ca materia să fie predată în mod obligatoriu în școală. Având statutul de materie opțională, educația pentru sănătate este aleasă în prezent de doar 6% dintre elevi, așa cum ne-a informat doamna Mirela Blemovici, inspector general adjunct. Am organizat această dezbatere, cu participarea a peste 90 de reprezentanți ai instituțiilor, organizațiilor și publicului interesat de educația pentru sănătate în școală. Aproape în unanimitate cei prezenți susțin ideea ca această materie să fie obligatorie. Ca urmare a dezbaterii, am transmis scrisori celor 3 ministere implicate – Ministerul Educației Naționale, care decide programa școlară, Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului. Răspunsurile acestora nu mi-au parvenit încă. Am avut o discuție informală cu conducerea Ministerului cu următoarele concluzii: 1. Mărirea corpului de materii obligatorii nu se poate realiza acum, ar încărca prea mult o programă și așa stufoasă (cereri vin pentru educație pentru sănătate, educație ecologică, educație antreprenorială, educație financiară, educație juridică, educație rutieră, etc); desigur ar ajuta o reformă a curriculei în care proporția materiilor obligatorii față de cele opționale să mai scadă. 2. Ministerul își va propune să stabilească ținte / procente pentru fiecare județ cu privire la numărul de elevi care trebuie să opteze pentru materia opțională “Educație pentru sănătate”. 3. Elaborarea unui proiect național cu fonduri POCU pentru susținerea livrării optime a acestei materii (obiectiv la care trebuie să lucreze Ministerul)

 

09.06.2017, Brașov

La invitația Instituției Prefectului Județul Brașov și a Gărzii Naționale de Mediu am asistat la un eveniment de recompensare a școlilor care au câștigat concursul național ”Let.s be eco!” axată pe valorificarea materialelor reciclate. Școala Generală Dumbrăvița este una dintre școlile premiante.

 

13.06.2017, București

Am participat la o reuniune de lucru cu Ministrul Turismului, Ministrul pentru Dialog Social și cu autorități locale și ONG-uri pe tema practicării ecoturismului, amenajării traseelor de cicloturism, rețelei EuroVelo în România și legislație circulării bicicliștilor pe drumurile publice.

 

22.06.2017, Vama Buzăului

Am dialogat cu participanții la un eveniment care a însemnat un schimb de experiență româno-norvegian de pregatire de proiecte pe tema utilizarii biomasei in incalzirea cladirilor publice din mediul rural, alături de Clusterul Green Energy și primăria comunei Vama Buzăului. Am primit propuneri la care voi lucra precum descrierea biomasei în coduri CAEN, TVA pentru biomasă, includerea instalațiilor de încălzire utilizând biomasa în programul Casa Verde pentru persoanele fizice, funcționarea efectivă a programului Casa Verde pentru Persoane Juridice.

 

27.06.2017, București

Am celebrat ia românească prin organizarea vizitei unui grup de 50 de doamne din județul Brasov care au purtat această ținută specială în deplasarea lor la Palatul Parlamentului.

 

30.06.2017, Brașov

La inițiativa Camerei de Comerț și Industrie Brașov am dialogat cu reprezentanți ai mediului de afaceri brașovean pe teme precum lipsa forței de muncă (calificate), sprijinirea învățământului profesional inclusiv cel dual la Brașov și în țară, spriijinirea Brașov Smart – City

roxanaminzatu (Copy)

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic