Anunț finalizare proiect ”Mansardare Școala Gimnazială nr 2”

0
45 vizualizari
views

Proiectul „Mansardare (extindere pe verticală) Școala gimnazială nr.2”, cod MySMIS 124749, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară – 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, este implementat de către U.A.T. Municipiul Codlea în calitate de beneficiar, și are o valoare totală de 9.400.195,25 lei, din care 3.449.503,29 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

          Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

          Obiectivul general al proiectului este reprezentat de mansardarea (extinderea pe verticală) a clădirii – Școala Gimnazială Nr.2, situată la adresa str. Nuferilor, nr. 13, Mun. Codlea, jud. Brașov, Regiunea Centru, în vederea creşterii gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi la nivelul învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului de învățământ. Prin implementarea proiectului se asigură creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rata mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

          Principalul rezultat aşteptat aferent prezentului proiect a vizat realizarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea gradului de participare a populaţiei în învăţământul primar şi gimnazial.

          Proiectul s-a derulat în perioada 01.07.2017 – 31.12.2023.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic

LĂSAȚI UN MESAJ