Inspectoratul de Poliție Județean Brașov recrutează candidați pentru sesiunea ianuarie 2018

0
3.235 vizualizari
views

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, strada Nicolae Titulescu nr. 28, jud. Brașov recrutează candidaţi, bărbaţi și femei, pentru a participa la concursul de admitere în următoarele unități de învățământ postliceal care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne, sesiunea ianuarie 2018:

 1. Școala de Agenți de Poliție,,Vasile Lascăr’’- Câmpina;
 2. Școala de Agenți de Poliție,,Septimiu Mureșan’’- Cluj-Napoca;
 3. Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ,,Avram Iancu”Oradea.

     

Situația locurilor aprobate în anul şcolar/universitar 2017-2018, sesiunea ianuarie 2018, este următoarea:

 

Calificarea/ specialitatea Unitatea de învăţământ Durata studiilor Nr. locuri/ beneficiar Romi Alte min.
Agent de poliţie ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE

„VASILE LASCĂR” CÂMPINA

 1 an

 

1300 1300 IGPR  

16

 

 

10

 

ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE

„SEPTIMIU MUREŞAN” CLUJ-NAPOCA 

 1 an

 

300 300 IGPR 6 3
Agent de poliţie de frontieră ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ „AVRAM IANCU” ORADEA  1 an

 

280 280 IGPF 5 3

 

La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • Să fie absolvent de liceu, cu diplomă de bacalaureat (dovada se face cu diplomă);
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să cunoască, la nivel mediu, o limbă străină (engleză sau franceză);
 • Să aibă vâsta de minim 18 ani împliniți sau să-i împlinească în anul 2017;
 • Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să fie apt medical, fizic şi psihic;
 • Să nu aibă antecedente penale sau să nu fii în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
 • Să nu fi desfășurat activități de poliție politică,cum sunt definite prin lege;
 • Să îndeplinească criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției publice cu statut special;
 • Să aibă înălţimea de minimum 1,70 m-bărbații, respectiv 1,65-f.

 

Înscrierea,  până la data 05 decembrie 2017, și depunerea dosarelor în volum complet, până la data 11 decembrie 2017, ora 12,00, se fac în zilele de luni și miercuri între orele 10,00 – 12,00, respectiv marți și joi între orele 13,00 – 15,00  la Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Brașov, situat în mun. Brașov, str. N Titulescu  nr.10, CAM.3 C (intrarea din str. N. Titulescu – Cazier judiciar),

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Brașov, la telefon 0268/407500 interior 20237, 20104, 20106 sau la adresa de internet http://www.bv.politiabrașov.ro/carieră/admitere

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic