CNP-ul şi recensământul

1
1.194 vizualizari
views

Baza legală şi motivarea colectării în cadrul capitolului de identificare a codului numeric personal
Colectarea codului numeric personal în procesul de recenzare este stipulată prin Legea 170/2011 privind aprobarea OUG nr.34/2011 pentru modificarea şi completarea OG 36/2007 privind efectuarea Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din România în anul 2011.
Astfel, articolul 2, alin. (1) “Persoanele [ ….] sunt obligate să furnizeze, pe propria răspundere, persoanelor care efectuează înregistrarea în formularele de recensământ datele şi informaţiile prevăzute în programul de recensământ.
(2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) atrage răspunderea contravenţională a celor vinovaţi
.”
Articolul 12 din OUG 34/2011 precizează:
În vederea asigurării exhaustivităţii înregistrării persoanelor şi a calităţii datelor, la recensământ sunt prelucrate codul numeric personal, precum şi etnia, religia şi limba maternă, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare”.
Articolul 2, alin. (2) din H.G. 1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 prevede că  „Pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, acestea vor prezenta, după caz, pentru cetăţenii români actul de identitate, certificatul de naştere în cazul minorilor, iar pentru persoanele de altă cetăţenie ori fără cetăţenie documente de trecere a frontierei sau documente eliberate de autorităţile române care atestă dreptul de şedere pe teritoriul României”.
Referitor la răspunderea contravenţională, articolul 21, alin. (1), lit. b din H.G. 1502/2009, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează că „refuzul furnizării personalului de recensământ a informaţiilor prevăzute în programul de înregistrare sau furnizarea de date eronate sau incomplete” constituie contravenţie.
Conform art.18 din H.G. 922/2011, contravenţiile prevăzute la articolul 21, alin. (1), lit. b din H.G. 1502/2009, „se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei”, menţionăm că programul de înregistrare (forma finală a instrumentarului de recensământ, conţinutul capitolelor din formularel) a fost aprobat în cadrul şedinţei Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, din data de 30.06.2011, care a avut loc la sediul Institutului Naţional de Statistică, a cărei Minută a fost înregistrată la Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia Generală pentru Relaţia cu Comunităţile Locale, Direcţia pentru Administraţie Publică Locală sub nr. 4406/EM.G./969144/LG/1412/DAP din 30.06.2011.
Toate subiectele cuprinse în formularele de recensământ sunt obligatorii, cu excepţia celor opţionale: cele privind etnia, apartenenţa religioasă, limba maternă, precum şi cele legate de dizabilităţi – ultima secţiune din formularul P.
În procesul de prelucrare al datelor, informaţiile sunt ulterior anonimizate, numele şi prenumele persoanelor nu sunt înscrise în baza de date, iar recenzorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor. Amenzile pe care le riscă recenzorii dacă încalcă această confidenţialitate sunt între 2000 – 5000 lei, cu posibilitatea agravantă în cazul în care nerespectarea confidenţialităţii are aspecte penale.
Mai mult, în procesul de prelucrare informaţiile vor fi utilizate numai în cadrul sistemului informatic statistic naţional (în interiorul reţelei VPN criptat). La un an după încheierea prelucrării, formularele cu datele individuale vor fi distruse fizic, conform normelor şi procedurilor legale.
Conform art. 13 din H.G 922/2011, alin. (1), „după terminarea prelucrării şi validării datelor, toate chestionarele care conţin date cu caracter personal sunt predate operatorilor economici specializaţi, în condiţii care să asigure confidenţialitatea datelor, pentru distrugere.”
Totodată, conform art. 5 din H.G. 922/2011, „declaraţiile populaţiei înregistrate la recensământ nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele statistice şi nici pentru stabilirea unor drepturi sau obligaţii”. Aşadar, informaţiile furnizate de populaţie vor fi utilizate exclusiv în scop statistic, ele nu vor fi comunicate altor instituţii şi nu vor putea fi folosite, în nicio situaţie, de alte instituţii (în scopuri de impozitare/taxare fiscală, de îngrădire sau limitare a unor drepturi, de pierdere a cetăţeniei etc.)

DE CE COLECTĂM CNP-UL?
Colectarea CNP-ului prin formularele de recensământ asigură:
– determinarea populaţiei stabile a României;
– determinarea migraţiei internaţionale ca element important al estimărilor
inter-cenzitare a populaţiei României (regulamentul CE nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei);
– crearea premiselor necesare introducerii/adaptării şi generalizării registrelor statistice în consonanţă cu practica statelor membre ale UE;
– măsură de asigurare a exhaustivităţii datelor înregistrate şi de verificare a calităţii datelor, astfel încât să se evite omisiunile sau dubla înregistrare;
– facilitatea prelucrării datelor.

Comunicat de presa al Secretariatul Tehnic Central al Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic

1 COMENTARIU

  1. Vreau sa stiu cum se face ca pe str. Rampei nr. 2(cladirea garii),exiztand 3 locuine ,nu a venit nimeni pentru recensamant? Cum si-au facut treaba recensorii si cum si-au incasat banii? Banuiesc ca ei au declarat ca au terminat cu bine. La noi nu a fost nimeni si acum ar fi culmea sa mai primim si amenda. Ori nu figuram pe listelea astea decat cand e vorba de votare? Sa vina cineva la noi caci pentru asta au fost platiti. In cazul in care nu vine cineva,nici amenda nu avem de ce sa primim. Cui nu-si face treaba,amendati-l.

Comments are closed.