Ce schimbari aduce Noul Cod Civil ?

0
1.469 vizualizari
views

noul cod civil Romania

Noul Cod Civil se aplica, dupa cum se prevede si in Legea nr. 71/2011, tuturor actelor si faptelor incheiate sau, dupa caz, produse ori savarsite dupa intrarea sa in vigoare, precum si situatiilor juridice nascute dupa intrarea sa in vigoare. Iata cateva noutati aduse odata cu intrarea in vigoare a noului Cod Civil :

Introducerea regimurilor matrimoniale
Sotii pot opta, la incheierea casatoriei, pentru un anume regim matrimonial. Astfel, vor fi separate bunurile prin conventia matrimoniala, iar aceasta se va inscrie in Registru numai dupa incheierea casatoriei.
Reglementarea logodnei
Logodna este definita de noul Cod Civil ca fiind “promisiunea reciproca de a incheia casatoria”, urmand a se aplica aceleasi conditii de fond ca si in cazul casatoriei. Conform noilor prevederi, partea care rupe logodna in mod abuziv poate fi obligata la plata unor despagubiri pentru cheltuielile facute sau contractate in vederea casatoriei.
Divort in 30 de zile, daca sotii se inteleg
Daca se inteleg, sotii pot alege sa puna capat casniciei fie pe cale administrativa, fie pe cale notariala. Potrivit NCC, daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, ofiterul de stare civila ori notarul public de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor poate constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, eliberandu-le un certificat de divort. Chiar daca exista copii, divortul poate fi pronuntat atat timp cat sotii convin asupra tuturor aspectelor .
Teoria impreviziunii
Principiul impreviziunii este reglementat de Noul Cod Civil la art. 1.271 si se refera la toate contractele afectate de situatii neprevazute care vor produce alte efecte decat cele stabilite initial de parti.
Astfel, daca „executarea contractului a devenit excesiv de oneroasa din cauza unei schimbari exceptionale a imprejurarilor care ar face vadit injusta obligarea debitorului la executarea obligatiei”, instanta poate sa dispuna fie adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile ce rezulta din schimbarea imprejurarilor, fie incetarea relatiilor contractuale, la momentul si in conditiile pe care le stabileste.
Inchirierea unei locuinte
Locuinta de inchiriat trebuie sa fie in stare corespunzatoare. In plus, in cladirile cu mai multe apartamente, chiriasii au dreptul de a intrebuinta partile si instalatiile de folosinta comuna ale cladirii potrivit cu destinatia fiecareia.
Proprietarul trebuie sa efectueze toate reparatiile care sunt necesare pentru a mentine bunul in stare corespunzatoare de intrebuintare pe toata durata locatiunii. Totusi, reparatiile locative, a caror necesitate rezulta din folosinta obisnuita a bunului vor fi suportate de chirias. In situatia in care, dupa semnarea contractului, se iveste nevoia unor reparatii care trebuie suportate de proprietar, iar acesta din urma nu le plateste, reparatiile pot fi facute de locatar. Insa, conform prevederilor NCC, proprietarul este dator sa plateasca, in plus si dobanzi socotite de la data efectuarii cheltuielilor.
Chiriasul nu poate fi obligat sa incheie o asigurare cu un asigurator impus de locator sau sa plateasca in avans, cu titlu de reparatii locative, sume stabilite pe baza estimarilor facute exclusiv de proprietar.
Proprietarul este raspunzator pentru orice ar impedica chiriasul sa se foloseasca de locuinta inchiriata, indiferent daca aceste vicii existau dinainte ori au survenit pe parcursul derularii contractului. Chiriasul are dreptul la o scadere proportionala a chiriei, daca lucrurile nu sunt remediate de indata.
Incheierea contractelor
Contul bancar curent
Reglementarea contului bancar curent prin dispoziții incluse în Codul Civil reprezintă un element de noutate, care însă datorită caracterului succint şi preponderent dispozitiv (instituția de credit şi titularul de cont pot să stabilească contractual condițiile în care astfel de tranzacții bancare urmează să se desfășoare) al prevederilor nu va produce un impact semnificativ în ceea ce privește activitatea instituțiilor de credit sau poziția contractuală a clienților – titulari de cont.
Unele dintre prevederile introduse de Codul Civil nu par a fi complet armonizate cu practica bancară; spre exemplu, stabilirea contractuală a unui termen de preaviz pentru operațiuni fără numerar în contul bancar curent nu este uzuală, fiind de așteptat să nu aibă un impact practic. În mod similar, compensarea automată a soldurilor active şi pasive dintre instituția de credit şi titularul de cont nu este în general acceptată de instituțiile de credit, fiind limitată prin prevederi contractuale.
Astfel, în ceea ce privește instituțiile de credit impactul va fi mai ales de natura logistică, în sensul în care acestea vor trebui sa însușească noile prevederi şi să adapteze în mod corespunzător documentația standard referitoare la deschiderea şi operarea contului bancar curent, precum şi orice alte documente bancare relevante în materia contului bancar curent.
Cu referire la clienții titulari de cont, aceștia vor trebui sa parcurgă cu atenție prevederile documentației de deschidere şi operare a conturilor bancare curente, pentru a înțelege drepturile şi obligațiile pe care le au. Cu toate acestea, în general, acest tip de documentație contractuală este de adeziune, posibilitatea de intervenție a clienților asupra termenilor şi condițiilor aplicabile contractelor de cont bancar curent fiind de cele mai multe ori foarte limitată.
Paşii pe care banca/clienţii trebuie să-i urmeze
Intrarea în vigoare a noului Cod Civil nu impune necesitatea modificării imediate a clauzelor contractelor de cont bancar curent intrate  în vigoare anterior datei de 1 octombrie 2011, astfel ca atât instituțiile de credit cât şi clienții nu sunt obligați să urmeze anumiți pași în acest sens. Desigur, așa cum am arătat mai sus, ca o chestiune de oportunitate şi de protejare a poziției contractuale, instituțiile de credit vor trebui sa aibă în vedere alinierea documentației standard de cont bancar curent la prevederile noii reglementari, vizând forma contractelor de cont bancar curent ce urmează să se încheie după data de 1 octombrie 2011.

Alte noutati aduse in noul Cod Civil :
•    Inregistrarea in Arhiva Electronica
•    Administrarea bunurilor unei alte persoane
•    Cesiunea unui contract
•    Inscrierea in Cartea Funciara
•    Decaderea din termen

Suma garantata prin contractul ipotecar

sursa:  Avocatnet.ronoulcodcivil.ro

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic