Campanie promoțională „UMPLE-ȚI MASA DE CRĂCIUN

0
2.306 vizualizari
views

Peneș lansează și în acest an campania promoțională de sărbători, ”Umple-ți masa de Crăciun” , în perioada 07-22.12.2016 la Magazinul „Penes” CODLEA din Str. 9 MAI, Nr 1.

Regulament campanie promoțională:

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promoționale „Umple-ti masa de Craciun” (denumită în continuare „Promoția”) este SC Galli Gallo SRL, cu sediul social în Codlea, Extravilan Km. 3, având codul unic de înregistrare RO12451845, număr de ordine în registrul comerţului din Braşov J08/1024/1999.

Campania promoțională se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulament Oficial”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la campania promoțională.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt.

ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

Campania promoțională „Umple-ti masa de Craciun” va fi organizată și se va desfășura în perioada 07-22.12.2016 („Durata Promoției”), in magazinul Penes situat in Str. 9 Mai, Nr 1, Codlea.

ART. 3. MĂRCILE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

Mărcile și produsele participante la Promoție (denumite în cele ce urmează „Produsele Participante”) sunt toate produsele marca Penes Curcanul achizitionate de la Magazinul din Str. 9 Mai, Nr 1 Codlea

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Promoție are dreptul să participe orice persoană fizică, inclusiv cetățenii străini din România, excepție făcând angajații direct implicati ai Organizatorului sau ai colaboratorilor, SC Galli Gallo SRL, precum și soțul/soția și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această campanie promoțională are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

ART. 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

Promoția se desfășoară în perioada 07-22.12.2016  și are următorul mecanism de participare:

Pentru a participa la această Promoție, clientii trebuie să  achizitioneze de minim 40 ron produse marca Penes Curcanul din Magazinul situat in str. 9 Mai, Nr 1 Codlea si sa detina talon de participare din ziarul local „Codlea-Info”. Dupa achitarea sumei la casa de marcat, clientul va completa talonul de participare la tombola și apoi îl va introduce în urna special amenajată în interiorul magazinului.

Câștigătorii vor fi contactați telefonic.

Talonul se va completa cu următoarele date: nume și prenume, telefon, Serie/nr. Buletin, nr.bon fiscal.

Tragerea la sorți va avea loc în data de 22.12.2016  în incinta magazinului participant.

ART. 6. CONDIȚII DE VALIDARE

Pentru ca înscrierile să fie considerate valide, persoanele înscrise trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

  1. Să îndeplinească toate condițiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;
  2. Să se înscrie în concurs până la data de 22.12.2016 inclusiv;

Talonul de partcipare trebuie să conțină următoarele informații referitoare la participanți: nume și prenume, telefon, Serie/nr. Buletin, numarul bonului fiscal.

  1. Să completeze corect şi citeţ talonul cu datele prevăzute în Art. 5 din Regulament.
  2. Sa prezinte bonul fiscal cu care s-a inscris in concurs

ART. 7. PREMIILE PROMOȚIEI

 

Prin tragerea la sorți ce va avea loc în data de 22.12.2016 se vor oferi urmatoarele premii:

50 de jumatati de curcan BABY GRILL (aprox. 2,5 Kg)

ART. 8. TRAGEREA LA SORȚI ȘI ACORDAREA PREMIILOR

Tragerea la sorți va avea loc pe data de 22.12.2016, ora 17:00 în incinta magazinului organizator. În cadrul tragerii la sorți vor intra toate taloanele completate corect în perioada 07-22.12.2016.

MECANISM: vor fi extrase din urna 50 taloane castigatoare plus 5 bonuri de rezerva. Primul bon extras desemneaza castigatorul premiului 1, al doilea talon extras desemneaza castigatorul premiului 2 si asa mai departe pana la al 50 lea talon.

Taloanele extrase pentru rezerva corespund fiecaruia dintre cele 50 premii.

În cazul în care câștigătorul nu va putea fi contactat în cele 2 zile următoare tragerii la sorți, se va trimite o notificare prin poștă, urmând ca în termen de 2 zile de la expedierea scrisorii, câștigătorul să contacteze Organizatorul. Dacă și acest termen este depășit, câștigătorul va fi invalidat și va fi contactată prima rezervă extrasă. Ciclul se repetă până la validarea unui câștigător.

Numele câștigătorilor prin tragere la sorți, precum și premiile acordate, vor fi făcute publice in incinta magazinului la data efectuării tragerii la sorți.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate datele tragerilor la sorți, cu notificare prealabilă, păstrând numărul și valoarea premiilor anunțate inițial.

Tragerea la sorți și acordarea premiilor se va face sub directa supraveghere a unei comisii din care va face parte un angajat al Organizatorului.

Organizatorul nu își asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile.

Câștigătorii premiilor oferite prin tragere la sorți vor fi anunțați personal, telefonic, în maxim 2 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți. În cazul în care un câștigător nu poate fi anunțat din motive independente de organizator (datele furnizate sunt incomplete/greșite), Organizatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.

Câștigătorii vor putea intra în posesia premiilor oferite prin tragere la sorți în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data anunțării premiului câștigat, obligatoriu numai cu copia după buletin.

Premiul se va ridica de la magazinul unde  s-au anuntat castigatorii. În cazul în care câștigătorul nu își ridică premiul în maxim 4 zile, acesta se va întoarce Organizatorului.

Art. 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.

Art. 10. REGULAMENTUL PROMOȚIEI

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant in incinta magazinului

Art. 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Participarea la Promoție implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Organizator în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terti.

Art. 12. ÎNCETAREA PROMOȚIEI

Prezenta Promoție poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, conform legislației în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

ART. 13. PARTICIPANȚI MINORI ȘI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

În cazul în care câștigătorul unui premiu este minor (cu vârstă sub 18 ani) sau este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al tutorelui său legal, incluzând semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații date cu încuviințarea Autorității tutelare dacă este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezenta campanie.

Art. 14. DIVERSE

Prin înscrierea la Promoție, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele acestora și imaginea premiului câștigat să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți. Pentru alte date cu caracter personal, precum adresa și imaginea câștigătorilor, Organizatorul va solicita persoanei vizate consimțământul liber pe care aceasta și-l poate retrage în orice moment, fără să sufere prejudicii.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei este definitivă.

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra formularelor sau conținutului acestora.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru taloanele completate după data de 22.12.2016 ora 17:00 inclusiv.

Contestațiile se depun în termen de 7 zile lucrătoare de la data extragerii la magazinul Penes situat in Str. 9 Mai, Nr 1, Codlea.

În ipoteza în care decizia Comisiei va fi în sensul admiterii contestației, procedura de tragere la sorți va fi reluată la o dată ce va fi făcută publică în cel mai scurt timp de la admiterea contestației.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Promoției și va face public acest lucru.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

tombola-penes1-copy

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic