Anunț important! – Acordare tichete sociale pentru sprijin educațional

0
2.075 vizualizari
views

Direcția de Asistență Socială din cadrul U.A.T. municipiul Codlea aduce la cunoștința cetățenilor PRogramul de Ajutor European prin care sunt acordate tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.

Cui se adresează aceste tichete?

Copiilor din învățământul de stat preșcolar
Copiilor din învățământul de stat primar (cls I – IV)
Copiilor din învățământul de stat gimnazial (cls V – VIII)

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional este de 500 lei/an școlar și se acordă la începutul anului școlar. Tichetele sociale pot fi utilizate pentru achiziționarea rechizitelor și vestimentației necesare frecventării școlii.

Dosarele se depun cât mai repede posibil ! – la sediul Direcției Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Codlea (Str. Muntișor, nr. 3A)

Beneficiarii sprijinului educațional sunt:

1)  copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar – în condițiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

 1. a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
 • vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe parcursul anului școlar curent – copiii pot fi înscriși la grădiniță și înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spațiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani;
 • vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniți după data de 1 septembrie a anului școlar curent, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale  1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale metodologiei de înscriere în învățământul primar;
 1. b) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare – adică până la 284 lei.

2)         copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat, primar și gimnazial, înscriși la cursuri de zi şi care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară și care au domiciliul sau reședința în municipiul Codlea – adică 1115 lei.

Pentru a beneficia de tichetele sociale pentru sprijinul educațional în anul școlar 2020-2021, este nevoie de următoarele documente:

 • cerere tip (sediu DAS Codlea sau de pe site-ul UAT municipiu Codlea la secțiunea asistență socială)
 • documente privind veniturile realizate de membrii familiei eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor – pe luna iulie.
 • documente care dovedesc componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal, după cum urmează (copie):
 1. a) actele de identitate ale membrilor familiei (carte / buletin identitate) – copie
 2. b) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate -– copie
 3. c) certificatul de căsătorie – copie
 4. d) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii – copie
 5. e) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii – copie
 6. f) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei – copie
 • dovada înscrierii la grădiniță / actul doveditor privind înscrierea copilului în învăţământul de stat, primar/gimnazial, la cursuri de zi.

Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0268/25 16 52.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic