Angajări la Consiliul Județean Brașov. Sunt 4 funcții publice vacante

0
383 vizualizari
views

Consiliul Județean Brașov a dat publicităţii, marţi, 20 iunie, un anunţ privind ocuparea prin transfer, la cerere, a patru (4) funcţii publice de execuţie vacante, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

Sunt disponibile trei funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, nivelul studiilor S, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului Investiţii în Infrastructura Rutieră Judeţeană, Întreţinere şi Reparaţii Drumuri Judeţene din structura Direcţiei Drumuri Judeţene şi Servicii Publice, pentru ocuparea cărora este necesară întrunirea următoarelor condiţii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 7 ani, dovedită prin carnet de muncă sau format standard de adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

– funcţionarul să fie numit într-o funcție publică cel puțin de același nivel cu cea solicitată;

– să fi obținut cel puțin calificativul „Bine” la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată;

– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare.

De asemenea, este vacantă o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, nivelul studiilor S, gradul profesional asistent, în Compartimentul Realizare Documentaţii Tehnice pentru Investiţii Publice şi Monitorizarea Serviciilor Publice Comunitare din Direcţia Drumuri Judeţene şi Servicii Publice, pentru ocuparea căreia este obligatorie îndeplinirea următoarele condiţii:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti.

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 1 an, dovedită prin carnet de muncă sau format standard de adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

– funcţionarul să fie numit într-o funcție publică cel puțin de același nivel cu cea solicitată;

– să fi obținut cel puțin calificativul „Bine” la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată;

– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare.

Începând din anul 2020, în calitate de vicepreşedinte am coordonat Direcţia de Drumuri Judeţene şi Servicii Publice şi în toată această perioadă volumul de activitate a fost şi continuă să fie foarte mare, având în vedere numeroasele proiecte în domeniul infrastructurii rutiere pe care le gestionăm. În prezent, ne confruntăm cu o fluctuaţie de personal la nivelul autorităţii publice judeţene şi avem nevoie de specialişti cu pregătire tehnică şi experienţă în problematica administrării drumurilor publice, care să vină alături de noi. Îi aşteptăm să ni se alăture şi împreună să ducem la bun sfârşit toate proiectele pe care le avem pe agenda de lucru”, declară Todorică Şerban, preşedintele interimar al Consiliului Judeţean Braşov.

Funcționarii publici interesați de posturile disponibile la Consiliul Judeţean Braşov pot depune dosarele în termen de 20 de zile de la data publicării pe site-ul instituţiei, respectiv până la data de 10.07.2023, ora 16:30, la Serviciul Resurse Umane Strategii de Informatizare, următoarele documente:

a). cererea de transfer, conform formularului anexat;

b). curriculum vitae, modelul comun european;

c). copia actului de identitate;

d). copiile diplomelor  de  studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e). copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea  studiilor necesare ocupării funcției publice;

f). copia ultimului act administrativ de numire, promovare în funcția  publică, din care să rezulte funcția publică deținută;

g). adeverință care să ateste funcția publică ocupată în prezent;

h). copia ultimului raport de evaluare profesională;

i). cazierul administrativ;

j). adeverința medicală care să ateste starea de sănătate la momentul interviului.

La data de 12.07.2023 se va afișa pe site-ul Consiliul Județean Brașov rezultatul selecției solicitărilor depuse pentru transferul la cerere, iar în 20.07.2023 este programată proba de interviu, în situaţia în care sunt admişi mai mulţi candidaţi pe acelaşi post.

Pot participa la interviu funcţionarii publici declarați admiși la selecția solicitărilor de transfer.

Bibliografia și atribuțiile posturilor sunt disponibile aici: https://site.judbrasov.ro/vezi-anunt.php?id=411

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic