Tinerii încotro? Cum le asigurăm un loc de muncă?

0
2.075 vizualizari
views

Vineri 05 aprilie 2013, în cadrul Colegiului Tehnic ”Simion Mehedinţi” Codlea s-au desfăşurat activităţile organizate cu ocazia evenimentului național „Săptămâna PASII FPI”, din cadrul proiectului strategic ,,Parteneriate active scoală-intreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PASII FPI”,  având ca obiectiv general îmbunătăţirea capacităţii învaţământului profesional şi tehnic de a asigura calificări şi oferte educaţionale relevante pentru nevoile pieţei muncii, prin colaborarea directă cu reprezentanţii mediului economic.

Proiectul cu finanţare europeană este derulat de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic în parteneriat cu Uniunea Generală a Industriaşilor din România şi are loc în perioada septembrie 2010 – iunie 2013.
Prin acest proiect se urmăreşte pilotarea unor abordări mai active privind parteneriatul social, care să aducă mai aproape toţi actorii implicati, atât din şcoală cât şi din mediul de afaceri.

La acest eveniment au participat: d-l primar Cătălin Muntean, reprezentanţi ai Unităţii Administrativ Teritoriale, ai Consiliului Local, părinţi, reprezentanţi ai agenţilor economici din Codlea şi Braşov cu care scoala derulează parteneriate sociale, cadre didactice.
Activităţile derulate au constat într-o vizităla ICCO Electric SRL, unde elevii au luat contact cu mediul de afaceri, constientizând rolul intreprinderii în crearea de bunuri/prestări servicii şi s-au familiarizat cu cerinţele şi condiţiile concrete de pe piaţa muncii, realizând totodată profilul angajatului din domeniul electric.
Informaţiile culese au fost transmise colegiilor din şcoală şi elevilor din clasa a VIII-a de la Liceul Teoretic care au participat la acest eveniment.

Evenimentul s-a încheiat cu o dezbatere privind modalităţile de colaborare şcoală-intreprindere, posibilităţile de integrare pe piaţa muncii şi a orientării profesionale a elevilor spre activităţi producătoare de valori, asigurându-se astfel o ofertă educaţională în concordanţă cu nevoile pieţei muncii aflate în continuă schimbare. Un moment important l-a constituit intervenţia d-nei Anca Fuiorea, care a arătat că este important ca elevul să conştientizeze fiecare şansă care i se oferă pentru a accede pe piaţa muncii.  Cătălin Muntean a arătat necesitatea reprofilării instituţiilor de învăţământ, funcţie de oportunităţi, în acest sens indicând faptul că a purtat discuţii cu un investitor din Belgia care ar dori să ofere câteva sute de locuri de muncă la Codlea în domeniul confecţiilor si tricotajelor.

Tinerii încotro? (VIDEO)

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic