Strategia naţionala de reintegrare socială a persoanelor private de libertate pentru perioada 2012 – 2016

0
877 vizualizari
views

panitenciar1

Prezentarea proiectului Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate pentru perioada 2012 – 2016
Sub sloganul “Noi putem îmbunătăţi viaţa oamenilor”, Administraţia Naţională a Penitenciarelor promovează în această perioadă proiectul Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate pentru perioada 2012 – 2016.
Iniţiativa îşi propune să creeze cadrul necesar colaborării dintre instituţiile, autorităţile publice şi organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în derularea demersurilor vizând pregătirea pentru liberare şi acordarea de sprijin post-detenţie persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de libertate.
Instrumentul prin care se asigură punerea în practică este Planul de activităţi care conţine obiective, activităţi, termene de realizare, responsabili, precum şi indicatori de rezultat.
În acest context, Penitenciarul Codlea va organiza şi desfăşura în lunile noiembrie-decembrie activităţi de promovare şi prezentare, cât şi de sensibilizare a opiniei publice în raport cu problematica reintegrării sociale,.
Astfel pentru început, în data de 14.11.2011, specialişti din cadrul penitenciarului au organizat dezbateri publice cu studenţii Universităţii Transilvania, Facultatea de sociologie şi comunicare – Specializarea asistenţă socială şi cu cei din cadrul Facultăţii de psihologie şi ştiinţele educaţiei-Specializările Psihologie, Psihopedagogie specială şi Pedagogie.

Alături de  Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în implementarea Strategiei este prevăzut a fi implicate şi Direcţia de Probaţiune, ambele subordonate Ministerului Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională Anti-drog, Institutul Naţional de Statistică, Institutul Naţional de Criminologie, organisme profesionale, furnizori de servicii sociale publici sau privaţi, autorităţi ale administraţiei publice locale. Strategia va fi asumată la nivel naţional şi susţinută material de la bugetul de stat în funcţie de resursele financiare prevăzute pentru fiecare dintre obiective şi activităţi, însă se are în vedere şi valorificarea finanţărilor europene.

Comisar de penitenciare Dan RUSU

Purtător de cuvânt, Penitenciarul Codlea

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic