Protest inedit în fața Primăriei Codlea

0
9.042 vizualizari
views

Protest inedit în fața Primăriei Codlea la primele ore ale dimineții. Un tânăr a sunat la redacție să ne spună că protestează pentru că nu i se eliberează certificatul medical de născut viu. În baza acestui document, Mihai Poenar vrea să i se elibereze o carte de identitate fără CNP, pentru că astfel să nu mai fie urmărit de statul român. Tot acesta declară că, deși a făcut cereri în repetate rânduri, încă din noiembrie 2016, primăria îl expediază la alte instituții.
„Creatorii sau deținătorii de documente sunt obligați la solicitarea persoanelor fizice și juridice să elibereze documente sau copii care atestă că sunt conforme cu originalul. De șase luni, am venit cu 20 de cereri la Primăria Codlea și mie mi-au invocat o altă lege. Am mers şi la procuratură şi în instanță, pe motiv că ei nu au voie să elibereze. În alte judeţe, Olt, Galați, la Ploiești, Timiș, Iaşi sau Sibiu s-au eliberat. Vreau acest document pentru CĂ este dovada existenței mele pe pământ, certificatul născutului viu. Este cel mai puternic act pe care noi îl avem. Procesul este pe fond, la Tribunalul Braşov, Am făcut și plângere penală la procuror pentru abuz în serviciu, dar mi se pare că se trage de timp, de aceea și protestez. Se trage de timp să mă las păgubaș, să uit…  Am fost în două audiențe la primar, dar nu rezolv nimic. Este o copie după un act al meu și cât timp ei îl dețin sunt obligați să îl elibereze. Am fost și la Arhivele Naţionale, dar nu au mai primit acte din Codlea din 1920. M-au trimis la spital, că ei nu au voie,  de la Primărie, dar în alte judeţe s-au eliberat copii după aceste acte conform cu originalul”, ne-a declarat Mihai Poenar.

Viceprimarul municipiului Codlea, Mihai Cîmpeanu, spune că din punct de vedere legal un astfel de act nu poate fi eliberat de primărie, pentru că este doar gestionat de administrația locală.

Cazul lui Poenar nu este singular. Și la Brașov există 15 astfel de cereri, numai că aici se pare că a existat o gândire coordonată, pentru că cererile depuse la Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Populației (SPCLEP) sunt tipizate.
„Noi am luat textul de lege şi l-am studiat, dar pentru că suntem asaltați cu astfel de solicitări, am solicitat un punct de vedere de la București, de la instituția care ne coordonează. Cei care au formulat astfel de cereri nu sunt de acord cu atribuirea CNP. Din cauză că am refuzat eliberarea acelui document, suntem ameninţaţi cu plângeri penale pentru abuz în serviciu. Mai mult, chiar ma primit de la o secţie de poliţie o citaţie în acest sens. Precizăm că textul de lege este foarte clar, iar singurul act ce poate fi eliberat este certificatul de naştere. Actele solicitate nu pot fi eliberate unor persoane fizice”, a precizat George Roşca, directorul executiv al SPCLEP Braşov.

Care este cadrul legal?

Hotărârea de Guvern nr. 64 din 26 ianuarie 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă.

Art. 20 – „Înscrisurile care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă, în original sau fotocopie, pot fi trimise, la cererea scrisă, D.E.P.A.B.D., S.P.C.L.E.P./S.P.C.J.E.P., instanţelor judecătoresti, parchetelor sau poliţiei; înscrisurile originale se restituie până la data stabilită în adresa de solicitare”.

Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în 2012.

Art. 69 – „(1) La cererea scrisa a Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor, a serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, a instanțelor judecătorești, a parchetelor sau a poliției, se pot transmite extrase pentru uz oficial, însoțite de copii ale înscrisurilor care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă, iar pentru motive temeinice, la cererea serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, a oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale unde nu funcționează serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, a unităţilor din sistemul de ordine și siguranță publică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, a instituțiilor responsabile cu asistența socială și protecția drepturilor copilului, precum și a notarilor publici, se eliberează gratuit extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă aflate în arhiva proprie.
(2) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul solicitărilor adresate direcțiilor județene și a municipiului București ale Arhivelor Naționale, pentru actele aflate în păstrarea acestora, cu respectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (3).”

Potrivit newsbv.ro, în mediul online, tot mai mulţi români – care vor să fie Suveran Fiinţă Vie Născut Viu – îmbrăţişează ideea de a avea cărţi de identitate fără CNP, ajungându-se la teorii care mai de care conspiraţioniste, până la a ajunge la a fi „vânduţi la bursă”.

 

 

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic