Primarul trebuie sa respecte legea!

7
5.422 vizualizari
views

Ştiaţi că fiecare primar trebuie să îndeplinească nişte atribuţii stabilite prin lege?

Prezentăm în acest articol informaţii  extrase din Legea 215/2001 cu privire la ce presupune a fi primar pentru o mai bună cunoaştere a legii care trebuie respectate. Lăsăm la latitudinea cititorilor  să tragă concluziile necesare. “Să traim bine!” sau “Să supravieţuim cu bine!”


Ce se înţelege prin “primar”’ în România?

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. Primarul asigură respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotarârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judetean, în condiţiile legii.
Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţă şi prin actele normative , primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii.
Primarul conduce serviciile publice locale.
Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.
Cum recunoaştem un primar la locul de muncă?

Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României. Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor. Modelul eşarfei se stabileşte printr-o hotărâre a Guvernului.

Care sunt principalele atribuţii ale unui primar?

Primarul îndeplineste  atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii:
– îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelara;

-asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;

-primarul prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;elaboreaza proiectele de strategii privind starea economică, socialaă şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local;
-exercită funcţia de ordonator principal de credite;
-întocmeste proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local; -iniţiază, în conditiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
-verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar;

-coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
-emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege si alte acte normative;
asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

– asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

-emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative.

Încetarea mandatului de primar:

Mandatul primarului este de 4 ani. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, în caz de razboi, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.
Mandatul primarului înceteaza de drept în condiţiile legii statutului aleşilor locali, precum şi în următoarele situaţii:

-dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli grave certificate, care nu permite desfăşurarea activităţii în bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;

-dacă acesta nu îşi exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv;

-mandatul primarului poate înceta şi ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia.

Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraşului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau a neexercitarii atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al Statului.Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris,  cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot.

Cine preia atribuţiile primarului în cazul demiterii acestuia?

În caz că funcţia de primar este vacantă, precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majorităţii consilierilor locali aflaţi în funcţie.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic

7 COMENTARII

 1. La prima si rapida citire mi-a ramas in minte fragmentul „mandatul primarului poate înceta şi ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia”, eu personal cred ca asta ar trebui facut in Codlea, pentru ca din sirul lung de obligatii ale primarului nu cred ca acesta ar putea sa bifeze ceva ca „indeplinit”

  • CUM AR PUTEA CINEVA SA REUSEASCA SA CITEASCA ATRIBUTIILE ,RESPONSABILITATILE SI OBLIGATIILE UNUI PRIMAR,CAND EL ESTE UN SEMIANALFABET SI MEREU IN STARE DE EBRIETATE.DE FAPT O STARE PERFECT NATURALA IN FAMILIA POPA.(VEZI TATAL SAU SI FRATII SAI).ASA CA ASTEPTATI DEGEABA CA UN ASEMENEA OM SA FACA CEVA PENTRU MUNICIPIUL VOSTRU.CHEMATI-L PE CEL DIN GHIMBAV SA CANDIDEZE LA VOI,SI SIGUR O SA FIE ALTFEL!!!

   • Prietene,

    intai nu cred ca ar trebui sa nelegam de familia primarului. Nu este nici corect si nici etic. Cat despre Dorel de la Ghimbav, as avea ceva retineri.
    Faptul ca il numesti pe primar semianalfabet este mai jignitor petine decat pentru el si nu sunt un mare fan al primarului. El cel putin da de lucru la o groaza de oameni, pentru cxare plateste taxe. Asta ca om nu ca primar.

    Dorin

 2. atunci,cand ati votat,nu stiati toate acestea?
  ati intrebat cine este acest zis DOMN POPA?ATI CUNOSCUT ORIGINILE SANATOASE ALE ACESTUI OM?STIATI CATA SCOALA A FACUT?
  AVETI MINIMA CURIOZITATE SI INTREBATI! O SA AVETI SURPRIZE NU MARI,DE PROPORTII!!
  DESCHIDETI OCHII,PE VIITOR.ASTA DACA MAI PUTETI SCAPA DE POPA!!!

 3. Daca o esarfa ar schimba parerea despre primar, cine ar fi superficial? Daca s-ar posta intregul dialog, inclusiv replicile consilierilor, poate s-ar sti k primarul la aceste sedinte este un simplu imvitat, el nu oficiaza nimic, nu el este cel care il investeste in functie pe un anumit consilier, deci nemultumirea legata de esarfa este nefondata.

 4. Primarul din Codlea si-a pus nepoata pe post de comandant al Politiei  Locale ! fara a avea vreo pregatire in acest sens si fara a avea macar avizul de specialitate de la  medicul pshiatru in domeniu.

Comments are closed.