Încă două posturi din organigrama Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav au fost scoase la concurs

0
64 vizualizari
views

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA organizează la sediul din Ghimbav, Str. Herman Oberth nr. 35, județul Brașov, concursuri de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de execuție, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, după cum urmează:

1 post de Inspector securitate aeroportuară, gradul IA, nivel studii S, la Biroul Securitate Aeroportuară, din cadrul Serviciului Securitate Aeroportuară/ Probleme Speciale – Documente Clasificate

Condiţii specifice:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 6 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

Alte condiții:

– memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;

– disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program: program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură (12/24 – 12/48), dar chiar și în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

– fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;

– capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;

– respect pentru autoritate și ierarhie;

– asumarea responsabilităților;

– vigilență;

– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual;

– să dețină cunoștinte operare PC (internet, MS OFFICE, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCES).

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere (probă eliminatorie), proba scrisă (test grilă) şi interviul (la care vor participa numai candidații admiși la proba anterioară). Sunt declarați admiși la proba scrisă,respectiv, la interviu, candidații care au obținut minimum 50 puncte din cele 100. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

Stabilirea candidaților care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se face în ordinea descrescătoare a notei obținute.

Pentru ca un candidat admis la concurs să poată fi angajat, el trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele condiții obligatorii:

– să dețină certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;

– să obțină diagnosticul APT de muncă în urma controlului medical efectuat anterior încheierii Contractului Individual de Muncă;

– să treacă cu succes de verificarea standard și de verificarea aprofundată a antecedentelor.

1 post de Agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendiu, la Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, Intervenție Salvare din cadrul Direcției Tehnică Operațională

Condiţii specifice:

– studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– permis de conducere categoria B;

– vechime în muncă de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă;

– memorie vizuală, rezistenţă crescută la stres, stabilitate emoțională, capacitate de autocontrol, capacitate de atenție, bună capacitate de învățare;

– rezistență la efort fizic intens;

– disponibilitate la desfășurarea activităților de serviciu în diferite forme de program: program obișnuit de 8 ore cu durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, program de muncă în regim de tură (12/24 – 12/48), dar chiar și în program prelungit de lucru, cu încadrarea în prevederile legale, precum și în condiții meteo deosebite;

– fluență, dicție și coerență a limbajului în limba română;

– capacitate de lucru în echipă și disponibilitate la program prelungit;

– respect pentru autoritate și ierarhie;

– asumarea responsabilităților;

– vigilență;

– capacitatea de a soluționa asertiv situații cu potențial conflictual.

Constituie un avantaj deținerea unui certificat de servant pompier.

Concursul se va desfăşura în 4 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere (probă eliminatorie), proba sportivă, proba scrisă (test-grilă) şi interviul (la care vor participa numai candidații admiși la proba anterioară). Sunt declarați admiși la proba scrisă, proba practică, respectiv, la interviu, candidații care au obținut minimum 50 puncte din cele 100. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și interviu.

Anunţurile de concurs, bibliografiile, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-urile https://brasovairport.ro/anunt-concurs-de-recrutare-1-post-vacant-in-cadrul-regiei-autonome-aeroportul-international-brasov-ghimbav/  şi https://brasovairport.ro/anunt-concurs-de-recrutare-1-post-vacant-in-cadrul-regiei-autonome-aeroportul-international-brasov-ghimbav-2/

Calendarul de desfăşurare a concursurilor:

– depunerea dosarelor: 14-21.08.2023, ora 15:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, al Regiei, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;

– selecţia dosarelor: 22-23.08.2023;

– afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– proba practică (sportivă): 24.08.2023;

– proba scrisă: 28.08.2023, ora 11:00;

– afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

– afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

– termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;

– soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

– afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs începând cu data de 14.08.2023 până în data de 21.08.2023, ora 15:00, la sediul RA „AIBG” din Ghimbav, Str. Herman Oberth nr. 35, jud. Brașov, la secretarul comisiei de concurs, Belu Gabriela – inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Resurse Umane, SSM, din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, de luni până joi între orele 8:00–15:00 și vineri între orele 8:00-13:00, email: gabriela.belu@brasovairport.ro.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic

LĂSAȚI UN MESAJ