În vizită la Biblioteca Municipală Codlea

0
2.508 vizualizari
views

,,Lumea cărţilor’’ este un parteneriat educaţional realizat între elevii clasei a III-a A (prof. înv.primar Mihăilă Simona) , elevii clasei a IV-a B ( prof.înv. primar Rătan Alexe) –Liceul Teoretic şi Biblioteca Municipală –Codlea, reprezentată de d-na Ferenţ Marcela.

Gustul pentru lectură se formează mai timpuriu decât interesul pentru cartea ştiinţifică. De aceea în clasele I-IV informaţiile sumare legate de mediul înconjurător sau istorie se transmit prin intermediul povestioarelor. Acestea fac trecerea de la lumea fabuloasă a poveştilor din grădiniţă, la cea reală. Cu cât povestirea învăţătorului e mai atractiv şi afectiv realizată, captând în proporţie mare atenţia elevilor, cu atât ei se identifică cu eroii povestirilor.

Dacă lectura elevilor este sistematic organizată şi îndrumată, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, interesul pentru lectură creşte. Lectura suplimentară ne devine familiară din anii de şcoală. Selectarea lecturii suplimentare revine învăţătorului care cunoaşte cel mai bine afinităţile sufleteşti ale elevilor precum şi conţinutul educativ necesar într-o anumită etapă a dezvoltării lor. Dacă elevul începe a citi din curiozitate şi insistă motivat fiind şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari progrese:
– prin informaţie
– prin deprinderea cititului coerent, conştient
– prin implicare afectivă
– prin însuşirea unui vocabular expresiv ,prin îmbogăţirea vocabularului.

Pornind de la această constatare am încercat prin acest proiect să găsim modalităţi şi tehnici care să contribuie la stimularea interesului elevilor pentru lectură. Stârnirea interesului pentru lectură se poate realiza cu mai multă uşurinţă dacă activităţile desfăşurate în acest sens depăşesc spaţiul sălii de clasă sau al camerei copilului, bibliotecile sau unele case memoriale fiind mediile cele mai potrivite ce oferă posibilitatea familiarizării cu ambientul ce păstrează atmosfera de lucru şi parfumul celor care au aşternut pe hârtie creaţiile lor.
Obiective generale:
stabilirea unei bune relaţii între bibliotecă şi şcoală;
implicarea bibliotecarilor în formarea şi dezvoltarea elevilor;
dirijarea şi controlul lecturii atât de către cadre didactice cât şi de părinţi;
Obiective specifice:
formarea unei citiri conştiente, curente şi expresive din partea elevilor;
dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor tetelor literare;
realizarea unor desene în vederea exprimării trăirilor afective şi apoi exprimarea scrisă a acestora;
stimularea şi dezvoltarea aptitudinilor de creaţie ale elevilor;
exprimarea unor opinii personale în legătură cu creaţiile colegilor;

DURATA PROIECTULUI:
an şcolar 2012-2013;
crearea unui mediu propice lecturii (din partea cadrelor didactice şi a reprezentanţilor bibliotecii)
Activitatea lunii ianuarie a fost ,,Eminescu-poet nepereche” şi a constat în transmiterea unor informaţii despre poet, recitări ale elevilor şi realizarea unei expoziţii cu desenele copiilor având ca tematică poezia eminesciană.
Desenele cele mai expresive au fost premiate de către organizatori.
Cu această ocazie, unii dintre elevi au împrumutat cărţi noi.

Mihăilă Simona

Vizită la biblioteca (VIDEO)

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic