Fonduri nerambursabile pentru mediul de afaceri

0
1.359 vizualizari
views

Mediul de afaceri din județul Brașov beneficiază de o nouă oportunitate de finanțare nerambursabilă. La sediul Camerei de Comerț și Industrie din municipiul reședință a avut loc azi, 8 februarie, prezentarea fondurilor disponibile pentru dezvoltarea IMM din Regiunea Centru. Dezbaterile au avut loc în prezența președintelui Consiliului Județean Brașov, domnul Adrian Veștea, a secretarului general al CCI Brașov, doamna Adriana Ispas, precum și a directorului general ADR Centru, domnul Simion Crețu. Peste 60 de reprezentanți ai firmelor brașovene au participat la seminarul de informare privind criteriile necesare pentru solicitarea a cel puțin 200.000 euro pentru o firmă, resurse financiare care se alocă prin Prioritatea de Investiții 2.2 din cadrul POR 2014-2020. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru are calitatea de Organism Intermediar pentru POR, iar fondurile totale alocate regiunii sunt de 23,9 milioane euro destinate pentru dezvoltarea și modernizarea firmelor.

Prin fiecare proiect depus de către IMM-urile din mediul urban, sau de către întreprinderile mijlocii din mediul rural din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, se pot solicita spre finanțare nerambursabilă minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte (1 euro- 4,5172 lei). Proiectele se pot depune începând cu data de 23.02.2017, ora 12.00, prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, depunerea de cereri fiind deschisă o perioadă de 6 luni, respectiv până în 23.08.2017, ora 12.00. Lista domeniilor de activitate eligibile pentru care se poate solicita finanțare cuprinde atât IMM-uri care funcționează în domeniul producției și fabricației de utilaje și articole etc, cât și din domeniul serviciilor, care pot fi servicii de asistență medicală, de cazare, publicitate, arhitectură, centre fitness, baze sportive, cât și servicii de reparare mobilă, încălțăminte sau altele. Lista completă a codurilor CAEN ce pot solicita finanțare se poate regăsi în Anexa 2 a Ghidului specific al Priorității 2.2. Obligatoriu, fiecare proiect depus trebuie să realizeze o investiție inițială, care constă în active corporale și necorporale, finanțabile prin ajutor de stat regional.

”Administrația publică locală din județul Brașov susține dezvoltarea mediului local de afaceri. De aceea județul nostru este unul dintre primele din țară în privința dezvoltării social-economice. Considerăm că acest gen de evenimente sunt foarte importante pentru sprijinirea dezvoltării județului nostru. Ieri am avut un eveniment pentru autoritățile publice din județ, iar azi avem un eveniment pentru mediul de afaceri, ambele vizând prezentarea modului în publicul țintă, potențialii beneficiari, pot solicita fonduri nerambursabile care sunt atât de importante pentru creșterea calității vieții. M-am convins, încă o dată, că toți participanții la evenimentele organizate de ADR Centru – și au fost în număr destul de mare, pot să pună întrebări, să se documenteze, să solicite clarificări asupra unor aspecte neclare sau să se informeze exact cu privire la procedurile de lucru și la documentațiile necesare pregătirii de proiecte finanțate din fonduri europene. Pot să vă spun că atât Consiliul Județean, cât și ADR Centru vor mai organiza astfel de sesiuni de informare, pe tematici specifice, pentru că problema absorbției de fonduri europene este pentru noi o prioritate”, a declarat domnul Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, în cadrul întâlnirii cu reprezentanții mediului de afaceri la sediul Camerei de Comerț.

”ADR Centru coordonează la nivel regional procesul de dezvoltare, inclusiv creșterea competitivității economice, prin atragerea și derularea de fonduri nerambursabile. În precedenta perioadă de finanțare peste 1250 de proiecte din mediul de afaceri regional au atras aproape 230 milioane euro din surse europene, iar mediul de afaceri din Regiunea Centru a beneficiat astfel de o infuzie totală de capital de peste 430 milioane euro. Datorită acestor fonduri nerambursabile s-au creat peste 3.000 noi locuri de muncă și peste 10.000 de oameni și-au păstrat sursele de venit. Pentru că municipiul Brașov are o poziție privilegiată la nivel național, fiind o adevărată placă turnantă între zona de sud a țării și fiind bine conectat la infrastructura de transport, care se va dezvolta în următorii ani, considerăm că investițiile pe care le susținem pentru mediul de afaceri vor duce la îmbunătățirea potențialului economic la nivelul întregii regiuni. Avem aici un important sprijin local, de la autoritățile publice locale și județene, iar colaborarea noastră cu administrația și cu asociațiile patronale și profesionale este destinată creșterii competitivității economice a zonei”, a declarat, în cadrul întâlnirii de lucru de la Brașov, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru

În cadrul seminarului de la sediul CCI Brașov, participanții au fost informați că vor depune sume diferite pentru cofinanțarea proiectelor lor, în funcție de tipul de societate și de tipul de investiție realizată/ajutor acordat. Mai exact, schema de finanțare nerambursabilă este constituită din două categorii de ajutor de stat acordat, respectiv ajutor de stat regional și ajutor de minimis. Diferențierea dintre cele 2 categorii este realizată prin tipul de investiție/cheltuială care se realizează prin proiect. Astfel un proiect va avea în mod obligatoriu cheltuieli de investiții în active corporale (construire, extindere, dotare spații de producție/ servicii), care se vor finanța prin ajutor de stat regional și la care solicitantul va asigura o cofinanțare de minim 30% din valoarea lor, dacă este microîntreprindere sau întreprindere mică, respectiv minim 40% dacă este întreprindere mijlocie. Pentru cheltuielile ce se încadrează în ajutor de minimis (certificare, internaționalizare), cofinanțarea solicitantului va trebui să fie de minim 10%, indiferent de ce tip de firmă este.

Fondurile nerambursabile alocate sunt disponibile prin Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri. Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. În funcție de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendată, însă nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului. În cadrul acestui apel, proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pot fi redepuse, cu condiția respectării termenului limită de depunere a cererilor de finanțare ori a condițiilor de închidere a apelului. Pe pagina de internet www.regio-adrcentru.ro, în secțiunea Comunicare/Prezentări evenimente se regăsesc prezentările susținute în cadrul evenimentului de lansare a Priorității de Investiții 2.2 din cadrul POR 2014-2020 la Brașov.

cci1 (Copy)

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic