Arată că îți pasă de orașul tău și dovedește implicare pentru binele comunității!

0
2.561 vizualizari
views

Municipiul Codlea pune accent tot mai mult pe atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea sa armonioasă, iar acest lucru este realizabil având o comunitate de oameni cu standarde. Calitatea umană este cea care definește în primul rând statutul unei comunități.

Marți 10.10.2017, începând cu orele 17:00, sunteți invitați în sala de evenimente a Casei de Cultura Codlea, la conferința de deschidere a proiectului pe fonduri europene „Sprijin pregătitor pentru facilitarea dezvoltării comunităților marginalizate din Municipiul Codlea – ZOOM”, derulat de Primăria Municipiului Codlea în parteneriat cu Asociația Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio Romania și Euro-Bio Consulting Srl.

La acest eveniment sunt așteptați toți membrii din comunitate care doresc să se implice în acțiunile de îmbunătățire a condițiilor existente din cartierele din care fac parte și care își doresc cu adevărat o schimbare la nivelul localității Codlea.

Prin elaborarea unei SDL (Strategii de Dezvoltare Durabilă) se poate obține ulterior finanțare pentru implementarea măsurilor necesare pentru populația din ZUM (Zonă Urbană Marginalizată) în valoare maximă de 7 milioane de euro.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC), Operaţiunea- Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, cod proiect 107157.

Perioada în care se va derula proiectul este de 6 luni.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 221.482,86 lei din care:

  • 215.607,63 lei valoare eligibilă nerambursabilă (206.783,67 lei din Fondul Social European și 8.823,96 lei din Bugetul Național);
  • 5.875,23 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului și partenerilor.

Obiectivul general al proiectului este elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a Municipiului Codlea, prin activități de constituire a unui GAL (Grup de Acțiune Locală) conform cerințelor DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității), prin activități de identificare a zonei urbane marginalizate și delimitare a acesteia, dar și prin activități necesare elaborării strategiei, activități de animare, facilitare, implicare, mobilizare și consultare a comunității urbane marginalizate vizate.

Obiectivele specifice sunt:

  • Organizarea juridică și înființarea unui GAL pentru implementarea abordării DLRC, precum și asigurarea funcționalității acestuia;
  • Asigurarea delimitării teritoriului vizat de SDL, precum și identificarea, diagnoza și declararea zonei urbane marginalizate, prin acțiuni de întocmire a unui plan cu delimitarea teritoriului SDL și acțiuni de analiză diagnostic a nevoilor și problemelor populației din zona vizată de teritoriul SDL, în special a zonei urbane maginalizate;
  • Asigurarea participării membrilor comunității la acțiuni de interes public la nivel local, prin creșterea gradului de animare, facilitare, implicare, mobilizare și consultare a persoanelor din comunitatea vizată de SDL;
  • Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală în concordanță cu cerințele de elaborare stabilite pentru instrumentul DLRC, precum și a unei liste indicative de intervenții concrete și concise, care pot fi implementate prin intermendiul GAL-ului, pentru atingerea obiectivelor SDL.

Proiectul permite identificarea nevoilor reale, a problemelor, necesităților și cerințelor zonei urbane marginalizate, pentru propunerea clară și concisă a soluțiilor necesare pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și depăsirea condiției de zona urbană marginalizată, generând astfel un efect pozitiv, atât la nivel local, în cadrul comunității zonei urbane marginalizate, cât și la nivelul întregii regiuni.

Ca urmare a implementării proiectului și constituirii GAL din cel puțin 3 parteneri (public, privat, societate civilă) la care se vor adauga și alte entități relevante (angajatori, reprezentanți din domeniul educației, reprezentanți medicali, reprezentanti sociali, etc), dar și persoane fizice (reprezentanti ai comunității, etc.) se va dezvolta o Strategie de Dezvoltare Locala aplicabilă ZUM.

Proiect cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic