Anul 2021 a fost unul dificil și plin de provocări pentru polițiștii brașoveni

0
695 vizualizari
views

Anul 2021 a reprezentat o perioadă deosebit de complexă pentru Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, având în vedere faptul că, în paralel cu gestionarea situației operative, au fost continuate misiunile date în competență, în ceea ce privește situația epidemiologică determinată de răspândirea noului coronavirus, pe palierul asigurării ordinii și liniștii publice și verificării respectării normelor legale preventive de către cetățeni.

Pentru gestionarea eficientă a amenințărilor și provocărilor la adresa vieții și sănătății cetățenilor brașoveni, au fost necesare eforturi instituţionale susţinute, dar și angrenarea continuă a resurselor umane, economice sau tehnologice aflate la dispoziție, pentru realizarea mandatului încredințat.

Obiectivele asumate au fost în concordanţă cu priorităţile strategice ale Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției Române, fiind reprezentate de:

  • Creşterea gradului de siguranţă și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră și siguranța transporturilor;
  • Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale;
  • Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
  • Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a inspectoratului.

În anul 2021, pentru acoperirea deficitului de personal, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției Române, au fost organizate 71 de concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante din sursă externă şi 11 concursuri pentru trecerea în corpul ofiţerilor.

Au fost continuate activitățile de îmbunătățire a dotării logistice (body-cam şi sisteme de stocare a datelor, maiouri antiglonț și antiînjunghiere, unități de calcul), dar și a condițiilor de lucru, fiind efectuate lucrări la 11 sedii proprii (sediul I.P.J., Poliția Municipiului Făgăraș, Poliția Municipiului Săcele, Poliția Municipiului Rupea, Poliția Stațiunii Predeal, Poliția Stațiunii Râșnov, Postul de Poliție Ungra, Postul de Poliție Ticuș, Postul de Poliție Voila, Postul de Poliție Mândra, Postul de Poliție Viștea), în valoare aproximativă de 1.600.000 de lei. Totodată, resurse financiare importante au fost alocate către cea mai importantă resursă a noastră, personalul unităţii, pentru protecția împotriva Covid-19.

ACTIVITĂȚI PREVENTIVE

 

La nivelul I.P.J. Braşov, în anul 2021, au fost stabilite 4 domenii prioritare de prevenire a criminalităţii:

  • prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor;
  • prevenirea violenței domestice și a agresiunilor de natură sexuală;
  • prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului (cu cele două segmente: prevenirea furturilor din locuinţe, curţi, anexe, gospodării, respectiv prevenirea fraudelor comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice);
  • siguranţa rutieră.

Activitățile preventive desfășurate au avut ca obiectiv informarea antiinfracţională şi antivictimală a minorilor pentru adoptarea unui comportament bazat pe respectarea legii şi a normelor sociale, diminuarea condiţiilor favorizante de comitere a infracţiunilor contra patrimoniului, informarea populației cu privire la măsurile antivictimizare și la normele legislative care vin în sprijinul victimelor violenței în familie și creşterea gradului de siguranţă a participanţilor la traficul rutier.

Activitatea de prevenire s-a materializat în:

3 proiecte punctuale derulate  pentru atingerea obiectivelor programelor de prevenire și 10 campanii de informare;

– 259 de acțiuni și întâlniri cu grupurile ţintă ale programelor de prevenire;

– 430 de articole cu tematică preventivă publicate, în presa locală;

– 32 de spoturi audio și video difuzate;

– peste 8.800 de materiale informativ-preventive oferite.

Printre acțiunile preventive desfășurate în anul 2021, dorim să le menționăm pe cele care au contribuit la promovarea măsurilor preventive și îmbunătăţirea imaginii instituției în comunitatea brașoveană: proiectul Școala siguranței ,,Tedi”, proiectul ,,De vorbă cu tinerii”, campania ,,Vacanță în siguranță”, campania ,,Sărbătorile se petrec în familie.Tu știi unde este copilul tău?”, campaniile ,,Cumpărături on-line în siguranță” și ,,Plăți on-line în siguranță” pentru prevenirea fraudelor on-line, campania ,,Circulați în siguranță” pentru prevenirea accidentelor de circulație, campania ,,Tot ce trebuie să știi despre protecția animalelor”.

  1. PE SEGMENTUL GESTIONĂRII SITUAȚIEI OPERATIVE

 

În scopul menținerii climatului de ordine și siguranță publică, în cursul anului 2021, structurile inspectoratului au organizat şi efectuat 1.768 de razii și acţiuni de amploare/cu efective mărite şi 14.072 de controale directe, care au avut drept rezultat constatarea a 1.444 de infracțiuni, dintre care 1.118 în flagrant delict, aplicarea a 84.176 de contravenţii, în valoare totală de aproximativ 29.530.140 de lei, respectiv confiscarea/ indisponibilizarea a 16 autovehicule, dintre care 14 autoturisme.

Pe un alt palier deosebit de important al structurilor de ordine publică s-au situat activităţile  preventive şi de intervenţie desfăşurate în comunitate, materializate în preluarea și gestionarea a 62.765 de apeluri prin S.N.U.A.U. 112 (+7.302 comparativ cu anul 2020), cu o medie lunară de 5.230 de apeluri și o medie zilnică de 171 de apeluri, realizarea a 31.377 de intervenţii la evenimente, aplanarea a 3.008 stări conflictuale, soluționarea a peste 11.500 de petiţii şi derularea a peste 350 de activităţi educativ-preventive în mediile considerate vulnerabile.

Pe linie de cazier judiciar, statistică și evidențe operative, analiza activităţilor derulate relevă un trend uşor ascendent al activităţilor pe segmentul evidenţei nominale a cazierului judiciar, aspect determinat, în principal, de reluarea unor activități pe perioada stării de urgență/alertă, în care sunt necesare asemenea documente, fiind emise 71.319 documente specifice, comparativ cu 62.557 generate în perioada similară a anului 2020, respectiv 53.199 de certificate de cazier judiciar eliberate, 8.891 de copii cazier judiciar, 2.486 de situații generale juridice și 59 de extrase de cazier judiciar. De asemenea, au fost eliberate 7.364 de adeverințe de integritate (Registrul agresorilor sexuali).

Pe linia managementului operaţional al planificării şi executării principalelor acţiuni din domeniul ordinii şi siguranţei publice, I.P.J. Braşov a fost principala forţă care, alături de celelalte structuri ale M.A.I., a contribuit la asigurarea unui climat civic necesar bunei desfăşurări a activităţilor, participând la multiple misiuni comune de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, precum și la manifestările organizate în județul Brașov, fără a fi înregistrate probleme deosebite.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic