Ai învățat bine anul acesta? ”Excelența în Școli” te premiază!

0
2.161 vizualizari
views

În ziua de 24 iunie 2017 se va desfășura cea de a doua ediție ”Excelența în școli”, proiect inițiat de către Despărțământul ASTRA Dr. Nicolae Căliman – Codlea. Care este scopul, cine poate participa și care sunt condițiile?

SCOPUL PROIECTULUI ȘI OBIECTIVUL GENERAL:

Stimularea și valorificarea interesului elevilor față de: învățătură, de activitățile Asociațiunii ASTRA, de activitatea extrașcolară și cea de voluntariat.

Acordarea Diplomei “Dr. Nicolae Căliman” ca semn de recunoaștere, apreciere și susținere a excelentei în activitatea școlară și extrașcolară a elevilor.

PARTICIPANȚI:

Participă toți elevii nominalizați de către un cadru didactic. Elevii trebuie să fie cu domiciliul într-una din localitățile în care sunt membri activi ai Despărțământului ASTRA “Dr. Nicolae Căliman”. (Codlea, Dumbrăvița, Hălchiu, Vulcan, Feldioara, Augustin). Nu sunt acceptați elevi cu medie anuală sub 9 (nouă).

LOC DE DESFĂȘURARE:

Sediul Despărțământului ASTRA “Dr. Nicolae Căliman” Codlea.

CALENDAR DE DESFĂȘURARE:

Nominalizarea elevilor se va face în scris, pâna în data de 15 iunie 2017 la adresa de mail astra.codlea@yahoo.com , fie prin poștă, cu comfirmare de primire, la adresa Dragoș Mircea,str. Tudor Vladimirescu, nr. 41, Codlea, jud. Brașov. Data de 15 iunie 2017 trebuie să fie data primirii corespondenței. Odată cu nominalizarea se vor depune adeverințe cu situația școlară a elevului nominalizat, copii după diplome sau orice documente care dovedesc participarea elevului la activitățile definite mai jos.

Analiza nominalizărilor se va face până în data de 21 iunie 2017.

Diploma se va înmâna elevului selectat în cadru unui eveniment  festiv, organizat de către despărțământ, în data de 24 iunie2017.

CRITERII DE SELECȚIE:

Pentru evaluarea activităților desfășurate de către elevi  și desemnarea celui mai bun elev, se va forma o comisie de evaluare. Comisia va fi  formată din 5-7 membrii,din care  3-5 membri vor fi cadre didactice care dețin calitatea de membru al Despărțământului ASTRA „Dr. Nicolae Căliman”, desemnate de către instituții de învățământ și agreate de către președintele despărțământului, 2 membri pot fi  desemnati de către sponsori.

Criteriile de selecție sunt:

Rezultatele la învățătură în clasele V-XII – minim media 9

Activitatea în cadrul acțiunilor astriste ale despărțământului

Nominalizarea elevului la editii anterioare

Participarea la concursuri și olimpiade naționale și internaționale

Premii obținute la concursuri și olimpiade

Participarea la activități extrașcolare

Activitatea de voluntariat desfășurată pe perioada anilor de studiu.

ACORDAREA DIPLOMEI „Dr. NICOLAE CĂLIMAN”:

Diplona „Dr. Nicolae Căliman” se acordă elevului cu cel mai mare punctaj obținut. Diploma va fi însoțită de o sponsorizare pe care despărțământul o acordă elevului pentru întreaga activitate de învățământ actuală si viitoare. Cuantumul sponsorizării va fi de 2000 euro,(echivalent  în lei la cursul BNR din data de 24.06.2017).

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic