820 deținuți la finele anului. Penitenciarul Codlea și-a evaluat activitatea pe anul 2013

0
1.246 vizualizari
views

Vineri, 07 februarie, a avut loc la sediul Penitenciarului Codlea şedinţa de bilanţ a activităţii desfăşurate în anul 2013. Au fost alături de personalul instituţiei prefectul judeţului Braşov, domnul Mihai Mohaci, împreună cu alţi importanţi reprezentanţi ai instituţiilor partenere din comunitate.

Şedinţa a fost deschisă de domnul Chiş Florin, directorul Penitenciarului Codlea, care a prezentat Raportul de activitate şi a fost continuată prin intervenţiile utile ale invitaţilor şi ale personalului. Au fost evidenţiate atât realizările, cât şi dificultăţile întâmpinate într-un an bugetar incomod pentru toate instituţiile.

Sedinta bilant Penitenciarul Codlea

Conform materialului de bilanţ, precum şi intervenţiilor venite din sală, menţionăm câteva aspecte de importanţă pentru comunitate:

Penitenciarul Codlea, ca parte integrantă a Sistemul administraţiei penitenciare, asigură un serviciu public cu un rol social deosebit, determinat de funcţiile sale de garant al păstrării unui echilibru social, de formare a unei atitudini corecte faţă de muncă, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de convieţuire socială a persoanelor private de libertate.

În îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, Penitenciarul Codlea colaborează cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, Comandamentul Judeţean de Jandarmi Braşov, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, instanţele de judecată şi parchetele de pe lângă acestea, instituţiile de învăţământ, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici precum şi cu alte persoane juridice de drept public sau privat.

Conform Planului de implementare a strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar 2013-2016, obiectivele instituţiei noastre pentru anul 2013 au fost următoarele:

1.    Garantarea siguranţei sistemului administraţiei penitenciare si asigurarea regimului penitenciar;

2.    Educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială adaptate nevoilor deţinuţilor, în vederea creşterii şanselor de reintegrare socială;

3.    Asigurarea asistenţei medicale de calitate, protejarea şi promovarea sănătăţii, precum şi prevenirea îmbolnăvirilor;

4.    Management instituţional performant;

5.    Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii sistemului penitenciar.

 

La data de 31.12.2013 Penitenciarul Codlea avea în custodie un număr de 820 persoane private de libertate, din care: regim deschis: – 111 (14%); regim semideschis:-  607 (74%); regim închis:-8 (1%); arestaţi preventiv: – 66 (  8%); neincluşi în regimuri: – 28 (3%).

 

În decursul anului au fost analizate în cadrul comisiei de propuneri pentru liberare condiţionată un număr de  462 persoane private de libertate la împlinirea fracţiei, din care au fost admise 251 şi amânate 211.

 

Au participat la activităţi productive, în medie, un număr de 180 persoane private de libertate/lună, ceea ce reprezintă 21,97% din efectivele medii custodiate, dintre care  la munci cu plată 85 persoane iar în interesul locului de deţinere 95 persoane private de libertate.

 

S-au organizat peste 270 acţiuni de percheziţie în spațiile de deținere în urma cărora s-au descoperit și confiscat 571 telefoane mobile, dintre care 312 descoperite înainte de a intra în posesia persoanelor private de libertate şi 259 asupra persoanelor private de libertate; 55 de încărcătoare pentru telefoane mobile, 120 de acumulatori, 93 de cartele SIM, 7 microcarduri SD şi 96 de cuţite improvizate.

 

Activităţile şi programele educaţionale şi de asistenţă psihosocială s-au desfăşurat pe baza evaluării nevoilor de reintegrare social şi a recomandărilor consemnate de specialişti în planurile individualizate. Astfel, au fost realizate 1.933 evaluări educaţionale, 1.967 evaluări psihologice şi 1.673 evaluări sociale.

 

Au fost oferite 359 şedinţe de consiliere psihologică, 108 consilieri în situaţii de criză şi 603 şedinţe de consiliere socială şi au fost întreprinse demersuri pentru soluţionarea a 215 cereri vizând obţinerea de informaţii legate de nevoia de contactare a unor instituţii de stat, aparţinători, rezolvarea cazurilor sociale sau medierea relaţiei cu aparţinătorii;

 

În scopul menţinerii legăturii deţinuţilor cu familia şi în special cu copiii aflați în centrele de plasament, au fost intermediate 19 vizite pentru cazurile sociale.

În cadrul ședințelor de grup din cadrul programelor şi proiectelor de asistenţă psihosocială au participat peste 588 persoane cu nevoi speciale, vârstnice, cu conduită agresivă, cu afecţiuni psihice, cu probleme generate de consumul excesiv şi necontrolat de alcool, consumul de droguri, agresori sexuali. În acelaşi timp au fost derulate şi programe care vizau în principal autocunoaşterea şi dezvoltarea personală, medierea si rezolvarea conflictelor, detensionarea, creşterea respectului faţă de persoana umană, diminuarea riscului de suicid, pregătirea pentru liberare, dezvoltarea abilităţilor decizionale în situaţii de risc, dezvoltarea abilităţilor sociale, formarea/ îmbunătăţirea abilităţilor parentale, prevenirea recidivei etc.

Au avut loc 3.996 convorbiri individuale şi au fost înregistrate 752 participări din partea persoanelor private de libertate în cadrul programelor de adaptare la viaţa instituţionalizată, de cultură generală, de educaţie pentru sănătate, educaţie pentru viaţa de familie, educaţie civică, educaţie religioasă.

Activitatea de școlarizare a marcat finalul de an şcolar 2012-2013 cu 67 de promovaţi şi participarea a 92 de deţinuţi la cursurile gimnaziale şi liceale în anul şcolar 2013-2014. De asemenea, s-a derulat programul de alfabetizare cu 53 de persoane private de libertate.

 

Au beneficiat de informare, consiliere şi mediere a muncii 49 persoane, iar in cadrul Bursei Locurilor de Muncă pentru Deţinuţi au participat 20 de persoane.

 

S-au derulat 14 concursuri tematice de cultură generală cu participarea a 489 persoane şi 5 competiţii sportive la care au participat 219  persoane private de libertate.

 

Au fost  înregistrate, montate şi difuzate 43 emisiuni realizate de persoanele private de libertate sub îndrumarea personalului, transmise pe circuitul TV intern.

 

Suportul moral creștin a fost desfăşurat de către preotul unităţii, prin săvârşirea a peste 200 de activități religioase, completat de reprezentanţii celorlalte culte și confesiuni, la care au participat peste 230 deținuți.

 

S-au organizat 10 ieşiri în comunitate, la instituţii de cultură, sportive sau în natură cu aproximativ 60 persoane private de libertate.

 

Au fost desfăşurate activităţi de voluntariat cu 20 persoane private de libertate;

 

Au fost implementate: proiectul ABC Digital, proiectul Sfintele sărbători de Paști, proiectul de Crăciun, proiectul Personalităţi locale, proiectul Fii un deținut pregătit!”,  proiectul Festivalul de Teatru pentru Deţinuţi 2013 (a V-a ediţie), la care au participat în total 635 persoane private de libertate. În cadrul Festivalului de Teatru pentru Deţinuţi, pentru a 5-a oară trupa de teatru a Penitenciarului Codlea, sub coordonarea actorului Gabriel Costea, s-a calificat în finală, având o prestaţie excelentă.

 

Au fost realizate proiectele Personalităţi locale, Parteneriatul extern – premisa a  creşterii şanselor de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate în colaborare cu reprezentanţi ai instituţiilor publice si asociaţiilor neguvernamentale;

 

S-au încheiat la nivel local 6 protocoale de colaborare cu alte instituţii publice, fundaţii si asociaţii;

 

Au fost desfăşurate 3 activităţi cu elevi de la şcoli si licee, în cadrul campaniilor de prevenire a infracţionalităţii.

 

 

În anul 2013 veniturile proprii din prestări servicii cu persoanele private de libertate încasate în cursul anului 2013, au fost in sumă de 1.252 mii lei, cu 12,28 % mai mari decât în anul 2012.

Referitor la situaţia resurselor umane, la 31.12.2013, numărul funcţiilor vacante a fost de 83, rezultând un procent de încadrare de 73,65%.

Asistenţa medicală a deţinuţilor a presupus 18.000 de consultaţii, 656 tratamente injectabile, pansamente şi chirurgie mica, 396 examene clinice, 389 investigaţii paraclinice, 215 internări în penitenciarele spital, 14 internări în spitale civile, 68 în infirmerie, 463 de persoane prezentate la policlinici, 1415 consultaţii şi tratamente stomatologice, 4 deţinuţi prezentaţi la Comisia de expertiză medical şi recuperare a capacităţii de muncă, 2 la Comisia de evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi şi 19 expertize medico-legale, niciuna finalizată cu întreruperea executării pedepsei pe motiv de boală.

Întreaga activitate a personalului Penitenciarului Codlea presupune o muncă intensă depusă în slujba comunităţii, atât prin protejarea ei prin custodierea celor care au comis infracţiuni, cât şi prin pregătirea deţinuţilor pentru reintegrare socială, întrucât, mai devreme sau mai târziu, ei se vor întoarce în societate şi de eforturile conjugate pentru recuperare şi reinserţie depind siguranţa cetăţeanului şi securitatea urbană.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic