Se depun dosarele pentru obținerea unei locuințe sociale la Ghimbav. Care sunt criteriile de eligibilitate

0
1.892 vizualizari
views

S-au încheiat lucrările la blocul de locuințe sociale din Ghimbav, o realizare a administrației locale și a primarului Toma Dorel, care vine în sprijinul familiilor cu venituri mici și foarte mici, spre a oferi un acoperiș deasupra capului acestei categorii sociale.
Consilierii locali au aprobat în ședință de consiliu criteriile care stau la baza selecționării dosarelor pentru familiile care vor face demersurile în vederea obținerii unei locuințe si care au obligația să le depună până la 23 decembrie 2016.

Se aprobă repartizarea locuințelor sociale după cum urmează:

 • Pentru garsoniere pot accesa persoanele singure și familiile formate din 2 persoane, 2 persoane adulte și 1 copil sau 2 persoane adulte și 2 copii.
 • Pentru apartamentele cu 2 camere pot accesa familiile formate din 2 persoane adulte și 1 copil, 2 persoane adulte și 2 copii sau 2 persoane adulte și maxim 3 copii.
 • Pentru apartamantele cu 3 camere pot accesa familiile formate din 2 persoane adulte și 3 copii sau în lipsă de solicitări, 2 persoane adulte și 2 copii.

Cererile însoțite de acte justificative se depun la registratura Primăriei Orașului Ghimbav.

Criterii de eligibilitate:

 1. Solicitanții să fie cetățeni români, care au împlinit vârsta de 18 ani la data depunerii dosarului.
 2. Solicitanții care au domiciliul stabil în Ghimbav, în funcție de data stabilirii domiciliului.
 3. Solicitanții și/sau membrii familiei de gradul 1 ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună) care nu ocupă și nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Orașului Ghimbav, ori în proprietatea Orașului Ghimbav pe raza Orașului Ghimbav.
 4. Solicitanții și/sau membrii familiei de gradul 1 ai acestora (soț, soție, copii care locuiesc și gospodăresc împreună) , care nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală sau o cotă parte din suprafața uitlă a unei locuințe, mai mare de 18 m2, pe teritoriul României, după 01.01. 1990.
 5. Solicitanții și/sau membrii familiei de gradul 1 ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună) care nu dețin, nu au deținut și nu ai înstrăinat o suprafață de teren construibil mai mare de 150m2 pe teritoriul României, după 01.01.1990.
 6. Solicitanții și/sau membrii familiei de gradul 1 ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o casă de vacanță, proprietate personală pe teritoriul României, după 01.01.1990.
 7. Solicitanții și/sau membrii familiei de gradul 1 ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie, care nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o locuință personală sau o cotă parte din suprafața utilă a unei locuințe mai mare de 18m2 pe teritoriul României și nici pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie, dup 01.01.1990.
 8. Solicitanții și/sau membrii familiei de gradul 1 ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie, care nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o suprafață de teren construibil mai mare de 150m2 pe teritoriul României și nici pe teritoriul țării unde are o altă cetățeniei după 01.01.1990.
 9. Solicitanții și/sau membrii familiei de gradul 1 ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună), cu dublă cetățenie, care nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o casă de vacanță proprietate personală pe teritoriul României și nici pe teritoriul țării unde are o altă cetățenie după 01.01.1990
 10. Solicitanții și/sau membrii familiei de gradul 1 ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună), care au un venit mediu lunar pe persoană realizat în ultimele 12 luni sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința.
 11. Solicitanții care pot face dovada unui venit permanent reglementat prin legislația în vigoare, în vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor aferente întreținerii locuinței.
 12. Solicitanții și/sau membrii familiei de gradul 1 ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe.
 13. Solicitanții și/sau membrii familiei de gradul 1 ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu dețin în calitate de chiriaș o locuință din fondul locativ de stat nerevendicată în baza legilor speciale.
 14. Solicitanții și/sau membrii familiei de gradul 1 ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună), care nu au fost evacuați în urma rezilierii contractului de închiriere încheiat cu Orașul Ghimbav din culpa lor.
 15. Solicitanții trebuie să facă dovada achitării la zi a facturilor către utilități.

Nu pot beneficia de locuințe sociale următoarele categorii de persoane:

 1. Solicitanții care nu au cetățenie română sau nu au împlinit vârsta de 18 ani la data depunerii dosarului.
 2. Solicitanții care nu au domiciliul stabil în Orașul Ghimbav.
 3. Solicitanții și/sau membrii familiei de gradul 1 ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună), care ocupă sau au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Satului Român/în administrarea Consiliului local al Orașului Ghimbav ori în proprietatea Orașului Ghimbav, pe raza Orașului Ghimbav.
 4. Solicitanții și/sau membrii familiei de gradul 1 ai acestora (soț, soție, copii, care locuiesc și gospodăresc împreună), care au deținut, dețin și/sau au înstrăinat p locuință proprietate personală sau o cotă parte din suprafața unei locuințe mai mare de 18m2 pe teritoriul României după 01.01.1990.

toma_dorel_ghimbavlocuintesocialeghimbav3

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic