Retrospectiva anului 2011 – Penitenciarul Codlea

0
1.361 vizualizari
views

Penitenciarul Codlea

În data de 17.01.2012, începând cu ora 12.00, la sediul penitenciarului, a avut loc   ,,Raportul privind activitatea desfăşurată de către personalul Penitenciarului Codlea în anul 2011”.
La activitate au participat alături de membrii personalului Penitenciarului Codlea, doamna subcomisar  de penitenciare Ioana MORAR, director Direcţia Reintegrare în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi reprezentanţi ai instituţiilor colaboratoare.
Au fost trecute în revistă realizările din anul 2011, dificultăţile întâmpinate şi principalele obiective pentru anul 2012.

Iata cateva din obiectivele realizate in 2011 prezentate la raportul privind activitatea desfăşurată de către personalul Penitenciarului Codlea în anul 2011:

 • Aplicarea corectă a normelor regimului penitenciar şi îmbunătăţirea calităţii vieţii de detenţie în conformitate cu prevederile legii nr. 275/2006 şi regulamentul de aplicare a acesteia
 • Management eficient al siguranţei deţinerii şi aplicării regimului penitenciar
 • Îmbunătăţirea activităţii de evaluare, sprijin şi îndrumare a personalului din sectorul operativ.
 • Creşterea siguranţei locului de deţinere, a misiunilor specifice şi prevenirea evenimentelor negative.
 • Asigurarea legalităţii deţinerii, transferarea şi tranzitul persoanelor private de libertate între unităţile de  penitenciare
 • Folosirea la activităţi productive a persoanelor private de libertate
 • Evaluarea persoanelor private de libertate
 • Asistarea persoanelor private de libertate si intervenţia specializată prin programe de asistenţă psihosocială
 • Intervenţia specializată prin programe şi activităţi educaţionale, sportive şi moral – religioase.
 • Asigurarea bugetului de venituri şi cheltuieli necesar funcţionării unităţii
 • Folosirea cu maximă eficienţă a resurselor financiare şi a dotărilor existente
 • Asigurarea necesarului de bunuri, servicii şi lucrări în vederea acordării tuturor drepturilor personalului şi persoanelor private de libertate
 • Asigurarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea clădirilor, a mijloacelor operative de intervenţie, a mijloacelor de transport, transmisiuni şi de siguranţă
 • Respectarea întocmai a legislaţiei privind achiziţiile publice de bunuri, servicii şi lucrări
 • Asigurarea administrării patrimoniului unităţii
 • Asigurarea tuturor drepturilor de care beneficiată personalul unităţii conform prevederilor legale
 • Selecţionarea din sursă externă a candidatilor pentru scolile de specialitate
 • Evaluarea performanţelor activităţii profesionale individuale a funcţionarilor publici cu statut special
 • Organizarea şi desfăşurarea programului de pregătire continuă a personalului
 • Acordarea asistenţei medicale curative şi profilactice persoanelor private de libertate pentru menţinerea unei bune stări de sănătate a acestora
 • Asigurarea spatiilor, a medicamentelor şi materialelor sanitare necesare derulării în bune condiţii a activităţii medicale
 • Derularea  programelor de educaţie pentru sănătate
 • Asigurarea de consultanţă juridică conducerii unităţii şi compartimentelor instituţiei
 • Reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor de judecată sau a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale
 • Asigurarea circuitului documentelor şi a fluxului informaţional, în vederea funcţionării eficiente a procesului decizional
 • Asigurarea activităţii de relaţii cu publicul.
 • Gestionarea fondului arhivistic la nivelul unităţii

Dar si cateva idei din  obiectivele pentru anul 2012 :

 • Identificarea şi cunoaşterea permanentă a preocupărilor şi stării de spirit  a persoanelor private de libertate, în mod special a celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului şi a celor vulnerabile;
 • Respectarea standardelor de educaţie si asistenţă psihosocială vizând alinierea la etalonul naţional educaţional şi de asistenţă psihosocială;
 • Promovarea activităţilor educative şi de asistenţă psihosocială cu scopul de a atrage noi parteneri de acţiune şi de a informa societatea civilă cu privire la problematica reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.
 • Continuarea eforturilor de obţinere a veniturilor proprii, prin încheierea de contracte de prestări servicii cu forţa de muncă specială, precum şi atragerea de venituri din alte activităţi cum ar fi exploatarea atelierului de producţie – tâmplărie şi atragerea de fonduri europene;
 • Eficientizarea sistemului de pregătire profesională în sistem e-Learning la nivelul tuturor compartimentelor.
 • În vederea acordării corecte a primului ajutor şi a  transportului la unitatea sanitară cea mai apropiată, se impune ca penitenciarul să fie dotat cu autosanitară echipată conform standardelor;
 • degrevarea de sarcini juridice a pavilionului de detenţie în vederea reluării lucrărilor de reparaţiilor capitale si modernizare.
 • Promovarea imaginii Penitenciarului Codlea ca partener social şi implicarea societăţii civile în susţinerea activităţii serviciului penitenciar

Privită în ansamblu, activitatea desfăşurată în anul 2011 de către personalul Penitenciarului Codlea, în raport cu multitudinea de sarcini, a fost realizată la parametrii calitativi corespunzători, aceasta bazându-se fără îndoială pe forţa şi capacitatea de muncă a colectivului şi sper pe dorinţa de o obţine în viitorul apropiat a unui salt calitativ în îndeplinirea obiectivelor profesionale.  Permiteţi-mi să urez tuturor colaboratorilor, persoanelor prezente şi întregului personal multă sănătate, putere de muncă şi succes în activitate!  a declarat dl. Florin Cristian CHIŞ intr-un comunicat de presa al Penitenciarului  Codlea.

OBIECTIVE REALIZATE ÎN 2011
Aplicarea corectă a normelor regimului penitenciar şi îmbunătăţirea calităţii vieţii de detenţie în conformitate cu prevederile legii nr. 275/2006 şi regulamentul de aplicare a acesteia
2. Management eficient al siguranţei deţinerii şi aplicării regimului penitenciar
3. Îmbunătăţirea activităţii de evaluare, sprijin şi îndrumare a personalului din sectorul operativ.
4. Creşterea siguranţei locului de deţinere, a misiunilor specifice şi prevenirea evenimentelor negative.
5. Asigurarea legalităţii deţinerii, transferarea şi tranzitul persoanelor private de libertate între unităţile de  penitenciare
6. Folosirea la activităţi productive a persoanelor private de libertate
1. Evaluarea persoanelor private de libertate
2. Asistarea persoanelor private de libertate si intervenţia specializată prin programe de asistenţă psihosocială
3. Intervenţia specializată prin programe şi activităţi educaţionale, sportive şi moral – religioase.
1. Asigurarea bugetului de venituri şi cheltuieli necesar funcţionării unităţii
2. Folosirea cu maximă eficienţă a resurselor financiare şi a dotărilor existente
3. Asigurarea necesarului de bunuri, servicii şi lucrări în vederea acordării tuturor drepturilor personalului şi persoanelor private de libertate
4. Asigurarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea clădirilor, a mijloacelor operative de intervenţie, a mijloacelor de transport, transmisiuni şi de siguranţă
5. Respectarea întocmai a legislaţiei privind achiziţiile publice de bunuri, servicii şi lucrări
6. Asigurarea administrării patrimoniului unităţii
1. Asigurarea tuturor drepturilor de care beneficiată personalul unităţii conform prevederilor legale
2. Selecţionarea din sursă externă a candidatilor pentru scolile de specialitate
3. Evaluarea performanţelor activităţii profesionale individuale a funcţionarilor publici cu statut special
4. Organizarea şi desfăşurarea programului de pregătire continuă a personalului
1. Acordarea asistenţei medicale curative şi profilactice persoanelor private de libertate pentru menţinerea unei bune stări de sănătate a acestora
2. Asigurarea spatiilor, a medicamentelor şi materialelor sanitare necesare derulării în bune condiţii a activităţii medicale
3. Derularea  programelor de educaţie pentru sănătate
1. Asigurarea de consultanţă juridică conducerii unităţii şi compartimentelor instituţiei
2. Reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor de judecată sau a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale
1. Asigurarea circuitului documentelor şi a fluxului informaţional, în vederea funcţionării eficiente a procesului decizional
2. Asigurarea activităţii de relaţii cu publicul.
3. Gestionarea fondului arhivistic la nivelul unităţii
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2012
Identificarea şi cunoaşterea permanentă a preocupărilor şi stării de spirit  a persoanelor private de libertate, în mod special a celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului şi a celor vulnerabile;
Respectarea standardelor de educaţie si asistenţă psihosocială vizând alinierea la etalonul naţional educaţional şi de asistenţă psihosocială;
Promovarea activităţilor educative şi de asistenţă psihosocială cu scopul de a atrage noi parteneri de acţiune şi de a informa societatea civilă cu privire la problematica reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.
Continuarea eforturilor de obţinere a veniturilor proprii, prin încheierea de contracte de prestări servicii cu forţa de muncă specială, precum şi atragerea de venituri din alte activităţi cum ar fi exploatarea atelierului de producţie – tâmplărie şi atragerea de fonduri europene;
Eficientizarea sistemului de pregătire profesională în sistem e-Learning la nivelul tuturor compartimentelor.
În vederea acordării corecte a primului ajutor şi a  transportului la unitatea sanitară cea mai apropiată, se impune ca penitenciarul să fie dotat cu autosanitară echipată conform standardelor;
degrevarea de sarcini juridice a pavilionului de detenţie în vederea reluării lucrărilor de reparaţiilor capitale si modernizare.
Promovarea imaginii Penitenciarului Codlea ca partener social şi implicarea societăţii civile în susţinerea activităţii serviciului penitenciar
Privită în ansamblu, activitatea desfăşurată în anul 2011 de către personalul Penitenciarului Codlea, în raport cu multitudinea de sarcini, a fost realizată la parametrii calitativi corespunzători, aceasta bazându-se fără îndoială pe forţa şi capacitatea de muncă a colectivului şi sper pe dorinţa de o obţine în viitorul apropiat a unui salt calitativ în îndeplinirea obiectivelor profesionale.
În încheiere permiteţi-mi să urez tuturor colaboratorilor, persoanelor prezente şi întregului personal multă sănătate, putere de muncă şi succes în activitate!
Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic