Primăria Codlea implementează proiectul ”Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare” (MĂLIN)

0
2.336 vizualizari
views

Primăria Municipiului Codlea, în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, SC Redis Consult SRL Râșnov, Asociația Îngrijiri Acasă, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov și Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea, va derula pe o perioadă de 36 de luni (29 august 2017 – 28 august 2020) proiectul Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MĂLIN), finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea săraciei, Operaţiunea “Reducerea numărului de comunităţi marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii roma (acele comunitaţi în care populaţia aparţinând minorităţii roma reprezinta minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate” – Schema de ajutor de stat “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome”

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 18,067,221.84 lei din care:

  • 17.751.503,98 lei valoare eligibilă nerambursabilă (15.203.211,33 lei din Fondul Social European și 2.548.292,65 lei din Bugetul Național)
  • 315.717,86 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului și partenerilor

 

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității vieții pentru 556 de cetățeni ce trăiesc în comunitatea marginalizată din cartierul Mălin, municipiul Codlea, prin reducerea numărului de persoane de minoritate roma aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

 

Grupul țintă este format din 556 de persoane din comunitatea marginalizată roma din cartierul Mălin, Municipiul Codlea, judetul Brașov, care vor beneficia de servicii integrate. Aceste persoane se vor selecta din rândul celor care se vor afla în situație de risc de sărăcie și excluziune socială la momentul implementării proiectului.

 

Prin implementarea activităților proiectului, pe termen lung, proiectul va produce efecte pozitive ca urmare a adaptării activităților atât la specificul grupului țintă, cât și la specificul local și a abordării integrate a nevoilor membrilor săi. Astfel:

 

  • Va fi îmbunătățit nivelul de incluziune educațională a 50 de elevii din cartierul Mălin, aparținând minorității rome, prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon școlar și analfabetism. Vor fi dezvoltate programe de tip „Școala după școală“ dar și activități extracurriculare inovative. Vor fi inițiate și dezvoltate programe destinate îmbunătățirii situației socio-economice a elevilor romi în aspectele care blochează incluziunea educațională (hrana, haine, condiții de locuire, stare de sănătate), inclusiv prin furnizarea de suport pentru îmbunătățirea situației economice a familiei.

 

  • Va crește nivelul de ocupare pentru 278 de persoane din cartierul Mălin aparținând minorității rome și combaterea decalajelor de participare pe piața muncii comparativ cu populația majoritară, prin acordarea de sprijin persoanelor cu sanse reduse de acces la piața muncii formală. Vor fi organizate cursuri de formare profesională pentru persoanele aflate în cautarea unui loc de muncă, acordându-le atât subvenții de participare, cât și servicii de informare, orientare și consiliere (educațională, familială, a carierei). Totodată angajatorii vor fi stimulați să incadreze pe piața muncii, prin acordarea de subvenții, persoane aparținând comunității marginalizate din Mălin.

 

  • Prin participarea la programele de formare 81 de persoane vor fi încadrate în muncă inclusiv înființarea și dezvoltarea a 5 afaceri locale proprii. Va fi promovat și valorificat potențialul de ocupare în rândul a 60 de persoane din Cartierul Mălin, prin intensificarea acțiunilor de informare, conștientizare și consiliere antreprenorială facilitând astfel accesul pe piața muncii. Vor fi acordate servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau inițierea unei afaceri, în scopul creșterii gradului de ocupare prin înființarea propriei afaceri. Pentru planurile de afaceri selectate va fi acordat un sprijin financiar pentru înființarea și dezvoltarea afacerii.

 

  1. Va îmbunătăți starea socială și de sănătate a 556 de persoane aparținând minorității rome din Cartierul Mălin prin creșterea accesului la servicii sociale și de sănătate preventive și curative. Va fi acordată asistență medicală regulată la domiciliu, activități de screening privind starea de sănătate a beneficiarilor, fiind testați gratuit pentru depistarea virusului Hepatic B și C, precum și acordarea de vouchere pentru servicii stomatologice. Prin înființarea centrului multifuncțional vor fi furnizate servicii socio-medicale și de consiliere pe diverse teme. Totodată va fi amenajat un spațiu în vederea desfășurării unor activități de dezvoltare a abilităților de viață pentru personane cu dizabilități.

 

  1. Va imbunătății condițiile de locuit pentru 150 de familii defavorizate din punct de vedere economico-social, asigurându-le acestora intervenții de renovare și igienizare a locuințelor și dotarea minimă a acestora cu aparatură casnică (aragaze cu butelie și frigidere); pentru 50 de familii defavorizate din punct de vedere economico-social le vor fi favorizate accesulul la serviciile publice locale (apă/canal/electricitate/ gunoi) .

 

  1. 175 de familii de etnie romă din comunitatea marginalizata Mălin vor fi sprijinite în reglementarea actelor de proprietate și susținerea acestora în dobandirea unor drepturi de asistență sociala. Vor fi desfășurate activități de asistență juridică atât pentru reglementarea actelor de proprietate, cât și pentru dobandirea actelor necesare întocmirii dosarelor pentru obținerea unor drepturi de asistență socială.

 

  1. Reducerea gradului de discriminare de gen și promovarea egalității de gen și multiculturalismului. Vor fi organizate campanii de prevenire și combatere în domeniul discriminarii (la nivelul școlilor, angajatorilor și la nivel local – Municipiul Codlea), precum și acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă. Totodată, vor fi organizate evenimente care contribuie la păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității culturale a cetățenilor apartinand minorității rome.

 

Prin implementarea proiectului se vor obţine o serie de rezultate, printre care: 175 de dosare de uzucapiune tabulară depuse la tribunal; 150 de acte de proprietate ale locuitorilor din Mălin obținute pentru terenuri și locuințe; 50 contracte de racordare încheiate cu furnizori de utilități; 150 de locuințe vor beneficia de activități de renovare și igienizare și dotarea minimă a acestora cu aparatură casnică (aragaze cu butelie și frigidere); 81 contracte individuale de muncă pentru membrii grupului-țintă; 5 contracte de grant încheiate cu 5 persoane juridice ai căror acționari / asociati sunt persoanele din grupul țintă; 50 de contracte de subvenții incheiate cu părinți/tutori legali ai celor 50 de elevi participanți la programul de activități extracurriculare; 1 Centru multifunctional în incinta Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primariei; 556 de fișe de evaluare și monitorizare pentru cele 556 persoane beneficiare a celor două servicii socio – medicale: (unul de planning familial și prevenirea sarcinilor la minore și unul de consiliere cu privire la problemele de igienă și nutriție) și a altor doua servicii sociale: (unul de consiliere psihologică -parenting, consiliere violență domestică și unul de consiliere juridica – informarea parintilor cu privire la drepturile copiilor) ; 556 de fișe medicale pentru persoanele beneficiare ale serviciului medical de depistare a bolilor cu incidență ridicată; 15 dosare cu monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor serviciului social de asistență medicală regulată la domiciliu; 556 de vouchere pentru serviciul medical stomatologic; 26 de sesiuni de informare din cadrul campaniei de combatere a discriminării cu 1.000 de participanți, elevi și angajați din Municipiul Codlea; un spot radio cu mesaj antidiscriminare cu 300 de difuzări la nivel local; 30 de întâlniri individuale cu membri ai comunității din Mălin pentru animare în vederea implicării la soluționarea problemelor comunității; 278 de recomandări psihologice pentru potențialii angajatori; 175 sedințe de consiliere profesională de grup.

Proiect cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic