Proiect de formare profesională pentru angajații Primăriei Codlea

0
1.434 vizualizari
views

Municipiul Codlea, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile din Fondul Social European a semnat contractul de finanțare nr. 193/17.07.2018 pentru implementarea Proiectului “Sisteme, standarde și procese eficientizate și optimizate în cadrul Primăriei Municipiului Codlea” cod SIPOCA 485 și cod MySMIS 119450, cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitatea Administrativă, iar în cursul zilei de 7 noiembrie a avut loc conferința de încheiere a proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 387,857.00 lei, din care: 380,099.86 lei cheltuieli totale nerambursabile (98%) și 7,757.14 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului ( 2%).
Perioada de implementare a proiectului este 17.07.2018 – 16.11.2019, respectiv 16 luni.
Grupul țintă eligibil din cadrul prezentului proiect este de 55 persoane și este format din:
– 33 persoane/personal din unitatea administrativ teritorială la nivel local al Municipiului Codlea care sunt persoane/personal de conducere de execuţie;
– 22 aleşi locali din unitatea administrativ teritoriala la nivel local al Municipiului Codlea, din care: 2 demnitari (1 primar, 1 viceprimar), 1 secretar, 19 consilieri.

Proiectul satisface nevoile curente ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Codlea în ceea ce privește implementarea măsurilor obligatorii în conformitate cu Strategia pentru consolidarea administației publice 2014-2020 și cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020.
Obiectivul general al proiectului:
Introducerea si implementarea unitara a instrumentului specific ISO 9001, in vederea dezvoltarii unui sistem optim, unitar si performant de management al calitatii si al performantei, in cadrul administratiei publice locale a Municipiului Codlea.

La întâlnire au participat aproximativ 150 de persoane, beneficiari, personal implicat în proiect și supervizori. Primarul interimar, Mihai Cîmpeanu spune că proiectul a fost o reușită și speră ca acesta să fie doar un prim pas în atragerea de fonduri pentru creșterea standardelor funcționarilor publici și a calității serviciilor oferite populației. Totodată i-a mulțumit public primarului ales Cătălin Muntean, prezent la eveniment, pentru încrederea acordată în continuarea activității.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic