Primăria Codlea a anunțat calendarul depunerii cererilor de înscriere la creșa municipiului

0
500 vizualizari
views

𝟏𝟔𝟎 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐫𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 pentru micuții codleni!

Dacă nu se vor ocupa toate locurile, se va organiza o nouă sesiune de înscrieri!

𝐀𝐫𝐭. 𝟏𝟒

Calendarul depunerii cererilor de înscriere în creșele aflate în subordinea Creșei Municipiului Codlea, pentru anul școlar 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 — 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒, este stabilit după cum urmează:

 1. a) 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐮𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐬̦𝐢 𝐢̂𝐧𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐨𝐬𝐚𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐢̂𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐞𝐫𝐞, 𝐢̂𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚 𝟐𝟎 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞 – 𝟑𝟏 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞, la Registratura Municipiului Codlea din str. Lungă nr. 33;
 2. b) 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚, 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐬̦𝐢 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐚 𝐝𝐨𝐬𝐚𝐫𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐯𝐚 𝐚𝐯𝐞𝐚 𝐥𝐨𝐜 𝐢̂𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚 𝟎𝟏 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭- 𝟒 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑 ;
 3. c) 𝐚𝐟𝐢𝐬̦𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐮 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢𝐢 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐬̦𝐢 / 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐢𝐧𝐬̦𝐢 pe site-ul Municipiul Codlea https://municipiulcodlea.ro/index.php/ro și la avizierul fiecărei creșe în data de 𝟎𝟕 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑 ;
 4. d) 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭̦𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor, (𝟎𝟖.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝟎𝟗. 𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟑) pe adresa de

e-mail: 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭@𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥𝐜𝐨𝐝𝐥𝐞𝐚.𝐫𝐨 sau personal la Registratura Municipiul Codlea din str. Lungă nr. 33;

 1. e) 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭̦𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝟏𝟎.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟑 -𝟏𝟏.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟑;
 2. f) 𝐚𝐟𝐢𝐬̦𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐫𝐞𝐳𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 după soluționarea contestațiilor în data de 𝟏𝟏.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟑, după ora 12:00, pe site-ul:

https://municipiulcodlea.ro/index.php/ro și la avizierul fiecărei creșe;

 1. g) 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐝𝐨𝐬𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐬𝐞, din partea părintelui, pe adresa de e-mail: contact@municipiuIcodIea.ro, a creșei la care a fost admis copilul, fie personal la sediul Municipiului Codlea, în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor contestațiilor;
 2. h) 𝐚𝐟𝐢𝐬̦𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐫𝐞𝐳𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐢̂𝐧 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝟏𝟕.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟑, după ora 12:00, pe site-ul: https://municipiulcodlea.ro/index.php/ro și la avizierul fiecărei creșe;

𝐀𝐫𝐭. 𝟏𝟓

În cazul în care părintele 𝐧𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚̆ 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥 pentru copilul admis în creșă în termenul stabilit la art.14 Iit.h), atrage după sine 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐢̂𝐧 𝐜𝐫𝐞𝐬̦𝐚̆, declararea locului vacant și ocuparea lui de următorul copil de pe listă, în ordinea punctajului obținut prin aplicarea criteriilor de departajare.

𝐀𝐫𝐭. 𝟏𝟔

Pentru înscrierea copilului în creșă se depun următoarele 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢:

𝐜𝐞𝐫𝐞𝐫𝐞-𝐭𝐢𝐩 𝐝𝐞 𝐢̂𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐞𝐫𝐞 – conform modelului din Anexa nr.1 la prezentul Regulament. Cererea se completează de părinte/reprezentant legal / tutore, se verifică și înregistrează în Registru de înscrieri, după verificarea documentelor de sprijin, de către persoana din creșă desemnată în acest sens.

În cazul în care Cererea se depune în format letric (fizic), la Registratura Municipiul Codlea (creșa) pentru care s-a făcut opțiunea, aceasta se completează în două exemplare, un exemplar la dosarul care rămâne la registratură, pe viitor (creșa pentru care se face înscrierea) și un exemplar pentru deponent.

𝐜𝐨𝐩𝐢𝐞 𝐝𝐮𝐩𝐚̆ 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐬̦𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐥𝐮𝐥𝐮𝐢;

𝐜𝐨𝐩𝐢𝐞 𝐝𝐮𝐩𝐚̆ 𝐚𝐜𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐚̆𝐫𝐢𝐧𝐭̦𝐢𝐥𝐨𝐫/ reprezentantului legal (copie C.I/B.I.);

𝐚𝐝𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭̦𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐣𝐚𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐟𝐢𝐞𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐢𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐚̆𝐫𝐢𝐧𝐭̦𝐢 / reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar;

𝐚𝐥𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐜 𝐨𝐛𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐚𝐮 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐞 de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere;

𝐨𝐩𝐢𝐬-𝐮𝐥 𝐜𝐮 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐜𝐮𝐩𝐫𝐢𝐧𝐬𝐞 𝐢̂𝐧 𝐝𝐨𝐬𝐚𝐫 — conform modelului din Anexa nr.7 la prezentul Regulament.

𝐝𝐨𝐬𝐚𝐫 𝐩𝐥𝐢𝐜.

𝐀𝐫𝐭. 𝟏𝟕

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

 1. a) 𝐚𝐝𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭̦𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞 în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
 2. b) 𝐚𝐯𝐢𝐳𝐮𝐥 𝐞𝐩𝐢𝐝𝐞𝐦𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜 / 𝐝𝐨𝐯𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

𝐀𝐫𝐭. 𝟏𝟖

Documentele de înscriere pentru categoriile vulnerabile, aflate în situații de risc, se completează, după caz, cu:

 1. a) Planul de servicii sociale întocmit de Direcția de Asistență Socială Municipiul

Codlea;

 1. b) Documentele întocmite de Direcția Generală pentru Protecția Copilului;
 2. c) Hotărâre judecătorească privind adopția, încredințarea minorului sub tutela sau plasament, etc;
 3. d) Documente medicale pentru copiii cu dizabilități sau probleme medicale.

𝐀𝐫𝐭. 𝟏𝟗

(1). Cererea-tip de înscriere a copilului în creșă se înregistrează și primește număr de înregistrare doar dacă toate documentele de susținere, enumerate la art.16, sunt prezentate de părintele / reprezentantul legal care solicită înscrierea.

(2). În cazul în care dosarul de înscriere este incomplet, acesta se restituie spre completare. Redepunerea este posibilă doar dacă este realizată în perioada de înscriere.

𝐀𝐫𝐭. 𝟐𝟎

Părintele confirmă pe cererea-tip de înscriere, prin semnătură, punctajul obținut în urma aplicării criteriilor de departajare, la data depunerii cererii, după verificarea documentelor din dosar, făcută de angajatul (creșei) desemnat în acest sens.

 

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic

LĂSAȚI UN MESAJ