Noi reguli și măsuri începând de luni, 9 noiembrie!

0
2.002 vizualizari
views
Centrul Istoric al Municipiului Codlea

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:  – 5 noiembrie 2020
Art. 1 Începând cu data prezentei hotărâri la nivel național, se instituie obligația
purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele
care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise, indiferent de
valoare ratei de incidență cumulate a cazurilor din ultimele 14 zile. Art. 2 Toate instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați au obligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permite acest lucru, se organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin
două grupe care să înceapă respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 1
oră.
Art. 3 (1) În localitățile/județele unde valoarea ratei de incidență cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile depășește 3/1.000 de locuitori, se interzice circulația
persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22.00 – 06.00.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 22.00 – 06.00 pentru următoarele
motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată
de la distanță precum și pentru achiziționarea de medicamente.
Art. 4 (1) La nivel național pentru toate localitățile unde rata de incidență cumulată
este egală sau mai mare cu 6/1.000 de locuitori se va institui măsura carantinării localității
cu interzicerea deplasării circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei.
(2) Procedura de instituire a măsurii de carantină pentru localitățile prevăzute la
alin. (1) este cea reglementată prin Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor
măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic.
(3) Prin excepție de prevederile alin. (1), circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 06.00 – 22.00 pentru următoarele
motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată
de la distanță;
c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale
persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
d) deplasarea pentru servicii de îngrijire personală;
e) deplasarea pentru servicii de alimentație publică cu excepția celor destinate
activității desfășurate în restaurante și terase care presupun consumul acestora în incinta
respectivelor spații.3
(4) Prin excepție de prevederile alin. (1), circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 22.00 – 06.00 pentru următoarele
motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată
de la distanță.
Art. 5 (1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele
sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de
serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt
obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria
răspundere, completată în prealabil.
(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data
nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării,
data completării și semnătura.
Art. 6 Măsurile stabilite în prezenta hotărâre sunt valabile pe o perioadă de 30 de
zile, la finalul acestora urmând a fi analizată evoluția situației epidemiologice, restricțiile
putând fi eliminate începând cu valoarea inferioară a ratei de incidență cumulată a
cazurilor din ultimele 14 zile în situația unui trend descendent, iar în cazul unui trend
ascendent se vor lua alte măsuri pentru limitarea răspândirii COVID-19.
Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.

Model declarație pe proprie răspundere (acestea pot fi scrise și de mână)

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic