ISU Brașov face recrutări pentru tinerii care doresc să se alăture echipei pompierilor brașoveni!

0
1.588 vizualizari
views

ISU Brașov face recrutări pentru tinerii care doresc să se alăture echipei pompierilor brașoveni! Astfel, Școala de Subofițeri Pompieri și de Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești a scos la concurs pentru sesiunea martie-aprilie 2021, 300 de locuri pentru subofițeri și maiștri militari (278 de subofițeri pompieri și de protecție civilă și 22 de maiștri militari).

Înscrierea se va face în perioada 15 – 28 februarie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, în intervalul orar 08:30 – 15:30, la sediul instituției situate în Brașov, Strada Mihai Viteazul, nr. 11, telefon 0268 428 888.

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare, sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidaţii la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic