Îmbunătățirea legii adopției a fost votată în unanimitate de Parlament: scurtarea și facilitarea drumului de la copil abandonat la copil ocrotit, în familie

0
460 vizualizari
views

Îmbunătățirea legii adopției a fost votată în unanimitate de Parlament: scurtarea și facilitarea drumului de la copil abandonat la copil ocrotit, în familie

Parlamentul României a adoptat azi, 3 noiembrie 2020, cu unanimitate de voturi (270 voturi pentru) îmbunătățiri fundamentale la legea 273/2004 privind procedura adopției, modificări îndelung dezbătute dar și așteptate de cei circa 50 000 de copiii din sistemul de protecție a copilului dar și de viitori părinți adoptivi.

”Mărturisesc că solicitările disperate pe care le-am primit de la părinți în căutarea copilului pe care să îl iubească și să îl ocrotească sunt cele care m-au motivat să mă implic în ultimii doi ani, doi ani lungi, în dezbaterea și completarea legii adopției.

Pornind de la un proiect foarte bun, inițiat de Guvernul PSD în septembrie 2018, am dezbătut legea cu societatea civilă atât la Brașov, în 2 noiembrie 2018 dar și la București, în iunie 2019. Apoi, am lucrat, alături de Oana Bîzgan, de alți colegi parlamentari, la o serie de amendamente pe care le-am susținut și care se regăsesc în legea votată azi.

Ne dorim ca legea votată azi să însemne o ședere mult mai scurtă a copiilor în sistemul de protecție a copilului și o integrare mult mai rapidă a acestora în familie, acolo unde trebuie să traiască și să crească.” – a declarat deputatul PSD, Roxana Mînzatu.

Printre prevederile legale benefice adoptate, azi, de Camera Deputaților, se numără:
– Prelungirea de la 2 ani la 5 ani a valabilității atestatului de familie adoptatoare. Atestatele valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi prelungesc valabilitatea până la împlinirea termenului de 5 ani de la data eliberării acestora.
– Un copil va putea fi declarat adoptabil fără a mai fi cerut acordul rudelor de până la gradul IV; rudele din familia extinsă râmân printre categoriile cu prioritate la luarea în plasament al copilului și, apoi, potrivire în vederea adopției copilului, dacă doresc.
– Un copil va putea fi declarat ca adoptabil mai rapid prin scurtarea termenelor în care părinții firești cu vârsta peste 18 ani declară în scris că renunță să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului și în care pot să revină asupra declarației inițiale
– În cazul fraților din sistemul de protecție specială, care sunt ocrotiţi în raza administrativ-teritorială a aceleași direcții se desemnează același manager de caz. De asemenea, părinții adoptivi care au adoptat deja un frate dobândesc, și ei, prioritate, la potrivirea cu ceilalți frați din sistemul de protecție a copilului.
– Se simplifică cerererea de încuviințare a adopției prin eliminarea obligației legalizării la notar a documentelor – acestea vor fi certificate de fiecare DGASPC.
– Copiii declarați adoptabili vor putea beneficia de șansa la o familie inclusiv după împlinirea vârstei de 14 ani, rămânând adoptabili până la majorat.
– Se extinde definiția persoanelor alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie și care au prioritate la procedura de potrivire cu copilul / copiii adoptabili.
– Concediul de acomodare și indemnizațiile pe care le primesc părinții adoptatori sunt aliniate cu beneficiile de care se bucură orice părinte biologic – de exemplu, indemnizația de 85% din media veniturilor nete realizate de părintele adoptator în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredinţare în vederea adopţiei.
– Se condiționează clar și stict acele situații excepționale, neimputabile (cu probe) în care părinții firești nu mai sunt de acord cu adopția și cer revizuirea împotriva unei hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii adopţiei
– Se simplifică monitorizarea post-adopție. De exemplu, monitorizarea postadopţie nu se realizează în cazul adopţiei interne a copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv ori de către rudele copilului şi nici în cazul adopţiei copilului de către tutorele său ori de către persoane/familii care au avut copilul în plasament cel puţin 2 ani.
– Se introducere obligația ca directorul DGASPC să controleze, trimestrial, modul în care fiecare manager de caz își desfășoară activitatea în beneficiul copiilor de care se ocupă.
– Se stimulează adopția internă a copiilor greu adoptabili prin acordarea de stimulente financiare (care se acordă după sentința de adopție și până la majoratul copilului adoptat sau până la 26 ani dacă își continuă studiile); redau mai jos textul legii:

”(1) Adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază, de indemnizaţie de sprijin, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 1,20 ISR, pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, se află în una din următoarele situaţii:
a) are vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani;
b) este încadrat în grad de handicap uşor sau mediu;
c) face parte dintr-un grup de 2 fraţi adoptabili împreună.

(2) Cuantumul indemnizaţiei se majorează cu 50% pentru cazul în care la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilul se află în una din următoarele situaţii:
a) are împlinită vârsta de 7 ani;
b) este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;
c) face parte dintr-un grup de cel puţin 3 fraţi adoptabili împreună.

(3) În situaţia în care copilul adoptat întruneşte două dintre condiţiile prevăzute la alin.(1) sau (2), cuantumul indemnizaţiei de sprijin, se majorează cu 75%.

(4) În situaţia în care copilul adoptat întruneşte cumulativ toate condiţiile prevăzute la alin.(1) sau pe cele prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizaţiei de sprijin se majorează cu 100%.”

– Se acordă sume fixe anuale de bani pentru susținerea cheltuielilor de recuperare medicală necesare copilului adoptat
– Părinții sunt ajutați să adopte și copii din altă zonă geografică decât cea în care domiciliază, prin decontarea unor cheltuieli părinților adoptatori cu vizita de potrivire practică.

În prezent, aproximativ 50000 de copii trăiesc în sistemul de protecție a copilului, conform datelor oficiale făcute publice de către Autoritatea pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.
În 2017 puțin peste 3000 de persoane aveau atestatul necesar adopției și puțin peste 1000 persoane au și adoptat copii.
Legea votată astăzi (PLX 736/2018) are menirea să contribuie, prin aplicarea ei, la creșterea semnificativă a adopției interne, după ce va fi promulgată de Președintele României.

 

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic