Elevii care nu au luat bacul primesc ajutor de şomaj

0
1.364 vizualizari
views
Liceul Teoretic Codlea
Liceul Teoretic Codlea

Liceul Teoretic Codlea
Liceul Teoretic Codlea

Anul acesta pentru cei care nu au absolvit examenul de bacalaureat Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov a anuntat ca  absolvenţii promoţiei 2011 se pot inregistra incepand din 1 iulie in evidenta agentiei ca persoane in cautarea unui loc de munca, in termen de 60 de zile de la absolvire pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest termen se calculează începând cu data de 1 a lunii următoare celei înscrise in diploma sau, dupa caz, in certificatul de studii eliberat de catre institutia de invatamanat de stat sau particular, autorizata ori acreditata in conditiile legii, daca in cuprinsul acestora nu se specifica, in mod expres, o anumita data de absolvire, iar depasirea acestuia atrage după sine decaderea din dreptul de a beneficia de indemnizaţie de şomaj.

Pentru absolventii de liceu, termenul de 60 de zile se calculeaza de la data absolvirii liceului si nu de la data sustinerii examenului de bacalaureat.

Înregistrarea absolvenţilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă se realizeaza la sediul AJOFM din Codlea, str. Laterala nr. 60 Telefon 0268.254.752 in fiecare joi in intervalul orar  9-17, pe baza urmatoarelor acte:

a) BI/CI – copie şi original;
b) Act de studii sau adeverinţă – copie şi original (in cazul absolventilor de liceu – certificat de absolvire);
c) Adeverinţă medicală – cu mentiunea “Apt pentru muncă” sau cu eventuale restricţii medicale;
d)   Dosar plic;

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic