Dezbatem și luăm decizii – Ședință ordinară a Consiliului Local

0
857 vizualizari
views

Ultima zi de luni din luna martie aduce in prim plan sedinta de consiliu local care va avea loc incepand cu orele 16:00 in sala de sedinte a primariei municipiului Codlea.

Ce ne-au pregătit edilii?

Ordinea de zi a şedinţei va fi următoarea:

 

PCT.1 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind revocarea HCL Codlea nr. 33 / 18.02.2013, respectiv a HCL Codlea nr. 121 / 23.09.2013, precum şi încetarea pe cale amiabilă a contractului de concesiune nr. 354 / 05.03.2013 şi a actului adiţional la acesta nr. 1827 / 04.10.2013.

PCT.2 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare în cazul vânzării directe a imobilelor terenuri folosite de gospodăriile populaţiei cu destinaţia de curţi şi grădini, proprietatea privată a Municipiului Codlea.

PCT.3 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind aprobarea raportului de evaluare aferent imobilului intravilan înscris în CF nr. 105009 Codlea nr. cad. 105099 în suprafaţă de 3.364,00 mp., înscrierea terenului în intravilanul Municipiului Codlea – domeniul public şi aprobarea modului de valorificare al acestuia.

PCT.4 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind aprobarea perioadei de păşunat pentru animalele domestice la nivelul municipiului Codlea.

PCT.5 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind însuşirea coeficienţilor de conversie a animalelor erbivore în UVM ( Unitate vita mare ).

PCT.6 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind aprobarea caietului de sarcini pentru inchirierea prin licitatie a suprafetelor de pasuni naturale (pajisti naturale) proprietatea municipiului Codlea.

PCT.7 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Municipiului Codlea.

PCT.8 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice aferente lunilor ianuarie şi februarie 2014.

PCT.9 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind aprobarea programului de reparaţii străzi, zone din cartiere şi trotuare pentru anul 2014.

PCT.10 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al OS Codrii Cetatilor pentru anul 2014.

PCT.11 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind modificarea art. 5 lit. a din HCL Codlea nr. 117 / 26.09.2011 şi încheierea unui act adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Codlea nr. 131 / 30.09.2011.

PCT.12 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea Privind aprobarea noilor indicatori tehnico – economici aferenţi investiţiei „ Execuţie canalizare strada Cărării şi str. Pietrei ” şi aprobarea începerii procedurii de achiziţie publică pentru lucrările suplimentare, diverse şi neprevăzute rezultate în urma modificării documentaţiei tehnice.

PCT.13 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind aprobarea efectuării de lucrări suplimentare, conform documentaţiei tehnice, în cadrul proiectului „ Modernizare drumuri forestiere în pădurea comunală a Municipiului Codlea”. 

PCT.14 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind actualizarea devizului general intocmit la faza de proiectare aferent investitiei Lucrari edilitare strada Magurii, strada Soimului si strada Vulturului.

PCT.15 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind numirea unei comisii formate din consilieri locali pentru a participa la recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii, conform HG nr. 273 / 1994.

PCT.16 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind acordul de principiu pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru S.C.WDP DEVELPMENT RO S.R.L.

PCT.17 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind modificarea HCL nr. 143 / 25.11.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 si acordarea unor facilitati fiscale.

PCT.18 Proiect de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Codlea privind completarea HCL nr. 11 / 27.01.2014 privind modificarea HCL nr. 160 / 16.12.2013 de completare a HCL nr.48 / 28.02.2006 privind parcarea si stationarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Codlea.

Diverse

1. Informare privind completarea referatului nr.40 / 18.02.2014 privind aprobarea finantarii nerambursabile din bugetul municipiului Codlea a proiectelor sociale.

2. Informare privind decizia nr. 16 / 19.02.2014 a Camerei de Conturi Brasov privind Ocolul Silvic Codrii Cetatilor RA Codlea.

sala consiliu primaria codlea

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic