Aproape 18 milioane, fonduri nerambursabile, pentru integrarea țiganilor din cartierul Mălin

0
3.429 vizualizari
views

Așa se și numește proiectul: MALIN și este de departe cel mai îndrăzneț proiect de integrare a minorității din cartierul codlean. Și pentru a înțelege complexitatea proiectului și dorința noastră, a tuturor, de a evolua prin creșterea calității umane în primul rând, am să vă rog să citiți cu atenție materialul de mai jos. Este important pentru fiecare dintre noi.

Primăria Municipilui Codlea, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Durabiă a județului Brașov, Universitatea Spiru Haret, SC Redis Consult SRL Râșnov, Liceul Teoretic Ioan Pascu Codlea și Asociația Ingrijiri Acasă, va derula pe o perioada de 36 de luni proiectul Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MALIN), finanțat prin POCU, Axa Prioritară – Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Operaţiunea – Reducerea numărului de comunităţi marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii roma (acele comunitaţi încare populaţia aparţinând minorităţii roma reprezinta minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate – Schema de ajutor de stat
Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunităţile marginalizate în care există
populaţie aparţinând minorităţii rome.

Contractul de finantare a fost semnat astazi la sediul Ministerului Fondurilor Europene, de catre domnul Viceprimar Mihai Cîmpeanu. Valoarea totală a proiectului este de 18,067,221.84 lei din care cheltuieli totale nerambursabile 17,751,503.98 lei.

Obiective proiect
Cresterea calitatii vietii pentru 556 de cetateni ce traiesc in comunitatea marginalizata din cartierul Malin, municipiul Codlea, prin reducerea numarului de persoane de minoritate rroma aflate in risc de saracie si excluziune sociala Pe termen lung proiectul va produce efecte pozitive ca urmare a adaptarii activitatilor atat la specificul grupului tinta cat si la specificul local si a abordarii integrate a nevoilor membrilor sai. Implicarea membrilor grupului tinta in activitati educationale inovative, socio medicale precum si sprijinirea acestora in activitati de organizare comunitara si consultanta juridica, va conduce la reducerea gradului numarului de persoane de minoritate rroma aflate in risc de saracie si excluziune sociala. O componenta importanta va fi echiparea membrilor grupului tinta cu competente necesare atat pentru a ocupa un loc de munca cat si pentru a cunoaste, a actiona, a se dezvolta pe sine si a fi membru activ al societatii contribuind la cresterea coeziunii sociale si cresterea competitivitatii grupului tinta, facilitant acestora accesul/ incadrarea pe piata muncii si dezvoltarea propiilor afaceri.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. 1. Sa imbunatateasca nivelul de incluziune educationala a 50 de elevii din cartierul Malin, apartinand minoritatii rome , prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon scolar si analfabetism. Vor fi create programe locale care vor viza sporirea accesului la educatia timpurie a copiilor din cartierul Malin apartinand minoritatii rome (facilitarea si stimularea
participarii la educatie timpurie a copiilor romi – consiliere parentala, hrana furnizata copiilor defavorizati la gradinita), vor fi dezvoltate programe de tip „Scoala dupa scoala“ dar si activitati extracuriculare inovative. Vor fi initiate si dezvoltate programe destinate imbunatatirii situatiei socio-economice a elevilor romi in aspectele care blocheaza incluziunea educationala (hrana,
haine, conditii de locuire, stare de sanatate), inclusiv prin furnizarea de suport pentru imbunatatirea situatiei economice a familiei sau asigurarea de transport gratuit zilnic de acasa la scoala. Astfel de activitati sunt menite sa stimuleze participarea scolara, sa reduca absenteismul, precum si sa sprijine accesul copiilor apartinand minoritatii rome la o educatie de calitate.

2. 2. Sa creasca nivelul de ocupare a 278 de persoane din cartierul Malin apartinand minoritatii rome si combaterea decalajelor de participare pe piata muncii formala comparativ cu populatia majoritara, prin acordarea de sprijin persoanelor cu sanse reduse de acces la piata muncii formala, inclusiv prin masuri proactive de ocupare precum consiliere, mediere si formare
profesionala. Va fi incurajata participarea acestora in programe de ucenicie la locul de munca. Vor fi organizate cursuri de formare profesionala pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, acordandu-le servicii de orientare si consiliere profesionala. Totodata angajatorii vor fi stimulati sa incadreze pe piata muncii, prin acordarea de subventii,, persoane apartinand
comunitatii marginalizate Malin.

3. 3. Crearea a 81 de locuri de munca inclusiv infiintarea si dezvoltarea a 5 afaceri locale proprii. Va fi promovat si valorificat potentialul de ocupare in randul a 60 de persoane din Cartierul Malin, prin intensificarea actiunilor de informare, constientizare si consiliere antreprenoriala. Prin consilierea antreprenoriala vor fi dezvoltate noi abilitati si aptitudini facilitand astfel accesul pe piata muncii, vor fi acordate de servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau initierea unei afaceri, in scopul cresterii gradului de ocupare prin infiintarea propriei afaceri. Pentru planurile de afaceri selectate va fi acordat un sprijin financiar pentru infiintarea si dezvoltarea afacerii.

4. 4. Sa imbunatateasca starea sociala si de sanatate a 556 de persoane apartinand minoritatii rome din Cartierul Malin prin cresterea accesului la servicii sociale si de sanatate preventive si curative. Va fi acordata asistenta medicala regulata la domiciliu, activitati de screening privind starea de sanatate a beneficiarilor fiind testati gratuit pentru depistarea virusului Hepatic B
si C, precum si acordarea de vouchere pentru servicii stomatologice (350 pentru fiecare memebru grup tinta(. Prin infiintarea centrului multifunctional vor fi furnizate servicii socio-medicale de consiliere pe diverse teme: probleme de igiena, nutritie, consiliere pentru prevenirea sarcinilor la minore, planificare familiala, parenting, consiliere psihologica pentru membrii grupului tinta, violenta domestica, informarea
parintilor cu privire la drepturile copiilor. Totodata va fi amenajat un spatiu in vederea desfasurarii unor activitati de dezvoltare a abilitatilor de viata pentru personane cu dizabilitati

5. 5. Sa imbunatatesca conditiile de locuit pentru 150 de familii defavorizate din punct de vedere economico-social, asigurarandu-le acestora interventii renovare si igienizare a locuintelor si dotarea minima a acestora cu aparatura casnica (aragaze cu butelie si firgidere); pentru 50 de familii defavorizate din punct de vedere economico-social le vor fi favorizate accesulul la serviciile publice locale (apa/canal/electricitate/ gunoi) .
Astfel vor fi asigurate conditii decente de locuit in familiile defavorizate din punct de vedere economic si social, precum si asigurarea accesului la servicii publice si la infrastructura de utilitati publice.

6. 6. Sa sprijine 175 de familii de etnie roma din comunitatea marginalizata Malin in reglementarea actelor de proprietate si sustinerea acestora in dobandirea unor drepturi de asistenta sociala. Vor fi desfasurate activitati de asistenta juridica atat pentru reglementarea actelor de proprietate dar si pentru dobandirea actelor necesare intocmirii dosarelor pentru obtinerea unor drepturi de asistenta sociala.

7. 7. Reducerea gradului de discriminare de gen si promovarea egalitatatii de gen si multiculturalismului. Vor fi organizate campanii de prevenire si combatere in domeniul discriminarii (la nivelul scolilor, angajatorilor si la nivel local – Municipiul Codlea)
precum si actiuni de facilitare si mediere pentru identificarea si consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor comunitatii printr-o abordare participativa. Totodata vor fi organizate evenimente care contribuie la pastrarea, dezvoltarea si afirmarea identitatii culturale a cetatenilor apartinand minoritatii rome.

”Mulțumesc tuturor factorilor implicați, mulțumesc primarului Cătălin Muntean și ADDJB care a avut un rol de coordonator în scrierea proiectului, aprobarea proiectului și finalizarea procesului de contractare.” – Mihai Cîmpeanu, viceprimar municipiul Codlea

mihai-cimpeanu

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic