Ajutoare de încalzire pentru iarnă

0
1.416 vizualizari
views

Pentru perioada sezonului rece 2011 – 2012, codlenii pot depune pana la data de 20 noiembrie cereri pentru acordarea de ajutoare necesare  pentru încălzirea locuinţei, însoţite de acte doveditoare completate corespunzator.

Fiecare solicitant trebuie sa aiba un dosar in care sa se regaseasca urmatoarele acte obligatorii pentru  obtinerea ajutorului de incalzire:

 1. acte de identitate ale membrilor familiei
 2. titlul sub care detin imobilul
 3. adeverinte de venit
 4. cupoane care sa ateste veniturile realizate de fiecare membru.
 5. adeverinta de la Primarie privind  neurmarirea fiscala + o taxa de 2 lei.

Documentele trebuie verificate la sediul Serviciului de Asistenta Sociala , str Chimistilor, nr.3 (la sediul Politiei Locale) si dupa ce indeplinesc toate criteriile de eligibilitate, solicitantul trebuie sa  depuna actele pentru subventia la incalzire la Primarie, Directia de Registratura depuneri.

Cuantumul acordarii ajutorului de incalzire pentru gaz natural sau lemne va fi calculat in functie de venitul net pe membru de familie.

Solicitanţii sunt obligaţi să declare dacă deţin bunurile prevăzute mai jos, situaţie în care vor fi excluşi de la acordarea ajutorului pentru incălzirea locuinţei:
A) BUNURI IMOBILE: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate in proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.
B) BUNURI MOBILE:

 • 1. mijloace de transport: autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze (cu excepţia mijloacelor de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap);
 • 2. utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • 3. utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • 4. utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;
 • 5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

C) TERENURI:

 • 1. Terenuri de imprejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 m2 in zona urbană şi 2.000 m2 în zona rurală
 • 2. Terenuri în zona colinară şi de şes: arabil şi faneaţă 2,00 ha (3,00 ha în cazul familiilor cu peste 3 persoane), forestier 2,00 ha (3,00 ha în cazul familiilor cu peste 3 persoane), vii, livezi, grădini de legume şi flori 1,00 ha (1,50 ha în cazul familiilor cu peste 3 persoane). Terenuri in zona montană: forestier 2,00 ha (3,00 ha în cazul familiilor cu peste 3 persoane), vii, livezi 1,50 ha (2,00 ha în cazul familiilor cu peste 3 persoane), păşuni şi faneţe 4,00 ha (5,00 ha în cazul familiilor cu peste 3 persoane)

D)  CATEGORII DE ANIMALE / PĂSĂRI: peste 3 bovine; peste 5 porcine; peste 20 de ovine/caprine; peste 15 familii de albine.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic