Se poate și în sistemul penitenciar, acolo unde sunt idei și oameni valoroși

0
1.286 vizualizari
views

Miercuri, 16 iulie 2014, începând cu ora 10.00, la Sala de conferințe Europa 1 a Hotelului ARO din municipiul Braşov, va avea loc Conferința de lansare a proiectului

Parteneriat pentru Reintegrare și Incluziune Socială a Oamenilor în Nevoie (PRISON)

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 POSDRU/165/6.2/S/141062, se implementează în perioada 23.04.2014 – 22.10.2015 de către Penitenciarul Botoșani, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Penitenciarele Poarta Albă, Codlea și Giurgiu, Asociația Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială Galați și Fundația Solidaritate și Speranță Iași.

           Obiectivul general al proiectului este facilitarea incluziunii sociale și ocupării persoanelor private de libertate din penitenciarele aflate în 4 județe din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Centru, Sud Muntenia prin asigurarea accesului la programe de formare profesională integrate în vederea dezvoltării competențelor profesionale și abilităților în diverse meserii recunoscute pe piața muncii, asistență de specialitate în acțiunile vizând ocuparea și creșterea calității vieții și acțiuni de combatere/diminuare a marginalizării sociale a acestora.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • imbunătățirea activităților desfașurate în penitenciare, care au drept scop creșterea interesului și încrederii persoanelor private de libertate pentru participarea la activitățile de reintegrare socială, pentru adoptarea unor comportamente sociale adecvate și renunțarea la acțiuni și comportamente deviante sau negative, creșterea interesului pentru asigurarea mijloacelor de subzistență prin munca cinstită, creșterea calității vieții, inclusiv prin programe de dezvoltare a abilităților și inițiativei antreprenoriale în rândul deținuților.
 • adaptarea metodelor și tehnicilor de desfășurare a activităților din penitenciare, vizând reinserția socială, la realitățile sociale și ale sistemului penitenciar românesc;
 • asigurarea participării detinuților din cele 4 penitenciare la programe de calificare și recalificare dedicate și personalizate, adaptate la specificul populației penitenciare, în vederea obținerii și certificării compețentelor profesionale în meserii recunoscute și căutate pe piața muncii din cele 4 regiuni;
 • asigurarea posibilității exersării și dezvoltării abilităților dobândite în condiții reale de muncă prin desfășurarea de către persoanele private de libertate calificate a anumitor activități lucrative în locul de deținere sau în afara acestuia, până la liberarea din penitenciar;
 • schimbarea atitudinii sociale față de deținuți și foști deținuți și schimbarea percepției comunității față de activitățile desfășurate în penitenciare și importanța demersurilor de reintegrare socială a acestora;
 • asigurarea asistenței de specialitate în demersurile vizând accesarea unui loc de muncă;
 • creșterea motivației pentru schimbare prin promovarea în rândul persoanelor private de libertate a unor exemple de succes
 • asigurarea posibilităților de pregătire și perfecționare a personalului din cele 4 unități penitenciare în vederea creșterii calității activităților desfașurate, atât de personalul care lucrează direct și nemijlocit cu deținuții, cât și de personalul care asigură managementul, la toate nivelele, în cele 4 instituții

 penitenciarul codlea (1)

Principalele activități care vor fi desfăşurate în cadrul proiectului:

 •  Dezvoltarea și implementarea unui model de evaluare, dezvoltare profesională și personală și furnizarea programelor și activităților suport pentru persoanele private de libertate din penitenciarele din cele 4 regiuni în vederea reintegrării socio-profesionale a acestora
 • Programe de calificare/recalificare profesională
 • Dezvoltarea și furnizarea serviciilor sociale de suport, consiliere și orientare profesională în carieră pentru deținuți
 • Derularea unor programe și activități specifice vizând dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă
 • Derularea unor programe și activități specifice suport pentru persoanele dependente
 • Derularea unor programe de dezvoltare a inițiativei antreprenoriale în rândul deținuților și organizarea unor concursuri de proiecte antreprenoriale plecând de la situația reală în care se află deținuții (nivel de calificare, suport material și familial), evaluarea acestora și premierea celor mai bune 5 proiecte din fiecare unitate parteneră
 • Organizarea unor campanii vizând schimbarea atitudinii sociale față de persoanele aflate și/sau liberate din detenție la nivelul comunităților de apartenență
 • Implementarea unui nivel calitativ superior al activităților cu deținuții prin programe de pregătire a angajaților, grupuri de lucru, schimburi de bune practici
 • Organizarea și desfășurarea a unor burse a locurilor de muncă pentru deținuți
 • Realizarea unui studiu de impact cu privire la schimbările survenite asupra persoanelor aflate în detenție sau care au fost anterior în detenție, prin participarea la programe și activități vizând incluziunea socială.

 

Grupul ţintă în acest program este format din 1960 persoane private de libertate custodiate din Penitenciarele Botoşani, Poarta Albă, Codlea și Giurgiu, care vor fi evaluate, informate, consiliate, vor beneficia de intervenţie psihologică, iar 630 se vor califica în 16 tipuri de meserii. De asemenea, 300 de angajați ai instituțiilor vor beneficia de formare în comunicare, gestionarea situaţiilor conflictuale, tehnici de lucru multimedia etc.

Acest proiect se integrează în seria principalelor politici comunitare care se adresează nevoilor de integrare pe piaţa forţei de muncă a persoanelor aflate în situaţie de risc, şi anume, Strategia Europeană de Ocupare şi Cadrul Strategic pentru Egalitatea de Şanse.

La eveniment vor participa reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai organizaţiilor partenere, ai presei, reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ai Penitenciarului Codlea şi ai unităților partenere.

penitenciarul codlea (2)

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic