Continuă modernizările la Maternitatea Brașov

0
2.346 vizualizari
views

Continuă modernizările la Materinitatea Brașov.în cadrul Proiectul ”Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obsterică-Ginecologie  «Dr. I. A. Sbârcea» Brașov, cod SMIS 110264, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către PARTENERIATUL dintre UAT Județul Brașov – în calitate de lider de parteneriat și Spitalul Clinic de Obsterică-Ginecologie «Dr. I. A. Sbârcea» Brașov.

            Valoarea totală a proiectului este de 26.552.919,96 lei din care 15.486.938,18 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR. Perioada de implementare a proiectului este de 43 de luni, respectiv între data 08.07.2016 și data 31.01.2020, conform contractului de finanțare nr. 1583/20.03.2018.

            Contractul de finanțare a fost semnat în data de 20.03.2018 de către reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Organismului Intermediar (OI) – Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și ai Unității Administrativ-Teritoriale Județul Brașov.

            Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice în clădirea publică a Spitalului Clinic de Obsterică-Ginecologie «Dr.I.A.Sbârcea» Brașov, corpul C1- S+P+7+M și corpul C2-D+P+2E.

 

            Obiective specifice ale proiectului sunt:

 1. Implementare de măsuri de creștere a eficienței energetice în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie ”Dr. I. A. Sbârcea” Brașov. Pentru a crește eficiența energetică în cele două corpuri C1 – S+P+7E+M și C2 – D+P+2E vor fi realizate:
 2. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; Izolarea termică a fațadei, parte vitrată, Izolare termică a fațadei-parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei;
 3. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; Înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare Repararea/înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire; Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apa rece și a contoarelor de energie termică;
 4. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; Panouri solare – vor fi montate panouri solare cu tuburi vidate, pe acoperișul clădirii; Pompe de căldură – 6 pompe de căldura apă-aer.
 5. Lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică, pentru asigurarea calității aerului interior; Repararea/înlocuirea/montarea sistemelor de climatizare, condiționare a aerului, instalațiilor de ventilare mecanică, a sistemelor de climatizare de tip „numai aer” și a sistemelor de climatizare de tip „aer-apă”;
 6. Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat, Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente;
 7. Lucrări de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului.
 8. Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentelor:
 • Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
 • Repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;
 • Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
 • Refacere finisaje interioare, în zonele de intervenție;
 • Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
 • Crearea de facilități /adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dezabilități (rampe de acces);
 • Lucrări de recompartimentare interioară;
 • Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU;
 • Reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.
Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic