Codul Administrativ al României a fost adoptat de Parlament

0
1.818 vizualizari
views

”Numeroasele acte administrative existente și desele modificări ale reglementărilor din domeniul administrației publice au generat paralelisme, suprapuneri și dificultăți în aplicare, astfel că se impunea identificarea unei modalități unitare și clare de reglementare. În conformitate cu recomandările Uniunii Europene și în urma consultării tuturor structurilor implicate, a luat naștere Codul Administrativ, care a fost adoptat de Parlament și trimis spre promulgare. Codul Administrativ este legea unică care reunește 21 de acte normative înlocuind o sumă de acte normative – legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență – și asigură coerența, simplificarea, debirocratizarea și descentralizarea activității autorităților locale – primării, consilii județene. Este o lege care îndreaptă inechități grave, aduce progres și eficiență TUTUROR administrațiilor locale și nu ar trebui să devină un instrument de luptă politică. Prevederile sale se aplică, fără excepție, TUTUROR, indiferent de opțiunea politică aducând astfel normalitatea și eficiența în administrație”.

Pe scurt, principalele reglementări se referă la:

 1. Administrația publică centrală
 • Secretarul General al Guvernului este membru al Guvernului, urmând să fie votat de către Parlament odată cu Guvernul (aceasta nu exclude ca acesta să fie chiar înalt funcționar public)
 • Prefectul – are funcție de demnitar, s-a reînființat funcția de Secretar General al Prefectului, care este înalt funcționar public
 • Deconcentratele – directorii generali vor deveni manageri (funcție asimilată demnitarilor), a căror principală atribuție va fi implementarea Programului de Guvernare.
 1. Administrația publică locală
 • Validarea mandatelor consilierilor locali și a consilierilor județeni se va face de către instanță
 • Răspunderea pentru actele administrative este clarificată, aleșii vor răspunde pentru oportunitate
 • Administratorul public – are mandat maxim pe perioada mandatului primarului/președintelui CJ și va fi numit /revocat prin decizie a primarului/președintelui CJ
 • Serviciul înmatriculări și permise este descentralizat, trece la Consiliul județean, cu suportul de specialitate al MAI
 • Secretarul UAT va fi în aparatul de specialitate al primarului / președintelui CJ
 • Incompatibilități – Primarii pot fi și persoane fizice autorizate sau asociații familiale
 1. Dreptul de proprietate publică și privată a UAT-ului
 • Procedura de atestare este simplificată – se va face prin hotărâre a Consiliului local și aviz al MDRAP (este astfel eliminată vechea procedură, prin HG)
 • Procedura cadru privind licitația publică pentru închirierea bunurilor
 • Reglementări privind proprietatea publică sau privată și pentru vânzare
 • Darea în administrare este detaliată – conținut, drepturi și obligații
 • Reglementari clare privind concesiunea / închirierea / darea în folosință gratuită

 

 1. Funcția publică
 • Avizarea organigramei de către ANFP doar în cazul în care se modifică numărul de angajați și funcțiile de conducere
 • Majorarea vechimii pentru funcțiile de conducere
 • Obligația doar de a informa ANFP pentru examene și solicitare de reprezentanți la cerere
 • Evaluarea și testarea funcționarilor publici este clarificată

 

Codul Administrativ va intre în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, forma trimisă spre promulgare http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2018/pr369_18__1_.pdf .

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic