Campania ”Școala și comunitatea”, un proiect în sprijinul elevilor comunei Vulcan

0
1.517 vizualizari
views

Copilașii din comuna Vulcan, județul Brașov, sunt implicați în cel mai frumos proiect. Despre ce este vorba? Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, în calitate de beneficiar, implementează în perioada 25.04.2018 – 24.04.2021, proiectul POCU/74/6/18/106736, „Învaţă, Dobândeşte, Dăruieşte!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

În cadrul componentei de informare și conștientizare a comunității cu privire la reducerea abandonului școlar si accesibilizarea de servicii educationale la orice vârstă, în data de 28 februarie 2019, s-a desfășurat la Școala Gimnazială Vulcan prima întâlnire – Masă rotundă- având ca invitati cadre didactice din unitatea școlară, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Brașov,  parinți, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai comunității locale, ai ONG-urilor și mass-media.

Temele abordate

1.Modul în care au fost realizate măsurile educaționale propuse în cadrul proiectului, în primul semestru al derulării  activităților, respectiv:

  • Asigurarea participării elevilor și preșcolarilor identificați a fi în situații de risc de părăsire timpurie a școlii, prin programele de educație timpurie, de prevenție, de tranziție si a doua șansă.

2 .Intervenții ale persoanelor implicate în programele menționate; ale coordonatorului educțional, coordonatorului de școală, experților educaționali, mediatorilor școlari, consilierilor școlari, care au prezentat eficiența acestor activități de participarea antepreșcolarilor, însoțiți de către părinți în grădiniță, a elevilor din învățământul primar și gimnazial la cursuri de prevenție și de tranziție.

În luna martie va începe progamul A doua șansă, unde sunt înscriși tineri din învăţământul obligatoriu care nu și-au finalizat studiile.

3.Informarea și constientizarea comunității cu privire la importanța educației în grupurile vulnerabile. Necesitatea implicării membrilor comunității în sprijinirea copiilor și tinerilor de a frecventa școala, de a fi motivați în a reuşi să finalizeze studiile, astfel încât să se poată integra în societate.

În acest sens, a debutat campania  de conștientizare Școala și comunitatea” orientată pe întărirea legăturii școlii cu comunitatea.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic