Anunț de presă privind lansarea proiectului „Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 2 și Colegiul Tehnic Simion Mehedinți”

0
1.013 vizualizari
views

Proiectul „Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 2 și Colegiul Tehnic Simion Mehedinți”, cod MySMIS 155332, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către UAT Municipiul Codlea și are o valoare totală de 8.340.579,36 lei, din care 4.190.823,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (din FEDR 4.062.532,50 lei, respectiv din Bugetul național 128.290,50 lei). Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.06.2021 –  31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii de educație, a dotării școlilor pentru asigurarea condițiilor necesare învățământului public și unui proces educațional la standarde europene în Municipiul Codlea, în vederea creșterii participării la educație a tinerilor.

Prin implementarea proiectului de investiții, beneficiarul are următoarele obiective specifice:

  1. Îmbunătățirea condițiilor de educație ale elevilor Colegiului Tehnic „SIMION MEHEDINȚI” Codlea, prin lucrări de reparații capitale la Cantina existentă aflată într-o stare de degradare extremă.
  2. Îmbunătățirea condițiilor de educație ale elevilor Școlii gimnaziale nr. 2, prin achiziția de echipamente IT și mobilier pentru dotarea sălilor de clasă, a laboratorului de informatică și cancelariei.

 

Grupul țintă vizat de proiect cuprinde următoarele categorii:

  • copii în situații de dificultate (copii din grupurile vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității rome, copiii cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, copiii din comunitățile dezavantajate socio-economic, copiii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din familii monoparentale, copiii cu unul sau ambii părinți în mobilitate în afara localității de domiciliu);
  • părinții elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic