A fost inaugurat Centrul Național în cadrul Platformei Carpatice pentru Turism Durabil

0
1.882 vizualizari
views

Ministerul Turismului, în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov, a inaugurat în data de 10 mai 2017, Centrul Național în cadrul Platformei Carpatice pentru Turism Durabil, obiectiv asumat de România în cadrul Convenției Carpatice, la care țara noastră a aderat în anul 2006.

Platforma Carpatică pentru Turism oferă un înțeles comun și o platformă-umbrelă pentru planificarea și managementul turismului durabil în Carpați. Scopul centrelor naționale (România, Ucraina, Polonia) constă în armonizarea și coordonarea specificului local al tuturor celor șapte țări membre, precum și o abordare mai integrată a Munților Carpați. Acestea facilitează comunicarea și coordonarea experților interni și externi și promovează cooperarea intensă a actorilor din domeniul turismului din toate țările membre ale Convenției Carpatice, în vederea implementării acțiunilor cuprinse în Strategia pentru Turism Durabil a Convenției Carpatice.

Printre acțiunile principale ale Platformei Carpatice pentru Turism Durabil – Centrul Romania putem enumera:

  • identificarea celor mai bune modalități de întărire a cooperării tuturor actorilor implicați în sectorul turistic care își desfășoară activitatea în zona montană din România;
  • adaptarea acțiunilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Convenției Carpatice, elaborată de Grupul de Lucru pentru Turism Durabil din care fac parte cele șapte țări membre, la nevoile naționale;
  • identificarea surselor de finanțare pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare a turismului durabil împreună cu țările vecine membre ale Convenției Carpatice (de exemplu, fonduri acordate de UE prin programele Cross Border Cooperation, Programul Transnațional Dunărea sau fonduri elvețiene, fonduri norvegiene);
  • preluarea bazei de date inițiate de ETE (Ecological Tourism in Europe) http://www.ceeweb.org/stcdb/ și continua îmbunătățire a acesteia, actualizare și oferirea accesului publicului la informațiile culese;
  • sprijinirea grupurilor operative de turism din țară în implementarea inițiativelor acestora, dezvoltarea de produse, branding și certificare, marketing și promovare;
  • elaborarea de principii și orientări comune (bazate pe mobilizarea resurselor și proiectelor disponibile) privind infrastructura de turism, contribuțiile sectorului turismului la conservarea resurselor naturale și culturale, susținerea lanțurilor de aprovizionare locale, elaborarea unui set de indicatori privind efectele politicilor și strategiilor de dezvoltare a turismului durabil în Carpați;
  • schimb de bune practici cu celelalte Centre Naționale din cadrul Platformei Carpatice pentru Turism Durabil, în speță Centrul Ucraina cu care pe data de 5 mai 2017, la Bardejov, Slovenia, cu ocazia participării la conferința internațională „Benefits Beyond Inscription: Leveraging the UNESCO Brand for Sustainable Tourism Development in Central European Regions”, Romania a semnat acordul de partneriat pentru constituirea Platformei Carpatice pentru Turism Durabil.

 

La definirea Planului de acțiuni anual al Centrului România, precum și la implementarea acestuia vor contribui membrii Grupului de Lucru la nivel național pentru turismul durabil, aflat sub coordonarea Ministerului Turismului (compus din reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ONG-uri, mediul științific, mediul academic, asociații de promovare și dezvoltare a turismului), reprezentanții celor 27 de județe care sunt incluse în Convenția Carpatică și cei 6 reprezentanți ai agențiilor de dezvoltare teritorială.

Agentie Web | Creare Site Web | Mentenanta Web | Optimizare SEO | Design Grafic